VERTROUWD EN DICHTBIJ

Het Baken is een regionale zorginstelling die vanuit het motto ‘vertrouwd en dichtbij' kwalitatief goede zorg verleent aan inwoners van de gemeenten
Nunspeet, Elburg, Oldebroek, Hattem, Epe en Heerde. 

Wij spelen in op de vaak uiteenlopende behoeften van onze cliënten door een breed pakket van zorg- en dienstverlening. Waar wij dit zelf niet kunnen
leveren, zoeken wij actief de samenwerking met andere zorgaanbieders in de regio. Vanuit een protestants-christelijke identiteit bieden wij met accent ruimte en aandacht voor ieders persoonlijke behoefte aan zingeving en levensbeschouwing.

CONTACT
BEL OF MAIL:

CLIENT SERVICE BUREAU
(0525) 637 442
CSB@ZORGVERLENING-HETBAKEN.NL

WE VERWIJZEN U GRAAG DOOR NAAR ONZE SPECIALISTEN VOOR ADVIES EN EEN GESPREK OP MAAT.

 

Plan voor zinvolle dagbesteding clienten en deskundigheidsbevordering medewerkers

Het Baken dient samen met OR en Cliëntenraad plan in voor zinvolle dagbesteding cliënten en deskundigheidsbevordering medewerkers Door de staatssecretaris van VWS zijn vanaf 2016-2020 structureel extra middelen beschikbaar gesteld voor kwaliteitsverbetering in verpleeghuizen. Deze middelen zijn geoormerkt voor een zinvolle daginvulling van bewoners en het versterken van de

lees meer >>
  • Expositie in de vitrinekast, De Voord

    Willy de Jager-Dijkema heeft Afrika in haar hart, zoals ze zelf zegt! Zelf heeft ze een ...

    lees meer >>

  • Nieuwe expositie op locatie de Voord

    De nieuwe expositie – die tot 1 november a.s. duurt – bevat het werk van ...

    lees meer >>