VERTROUWD EN DICHTBIJ

Het Baken is een regionale zorginstelling die vanuit het motto ‘vertrouwd en dichtbij' kwalitatief goede zorg verleent aan inwoners van de gemeenten
Nunspeet, Elburg, Oldebroek, Hattem, Epe en Heerde. 

Wij spelen in op de vaak uiteenlopende behoeften van onze cliënten door een breed pakket van zorg- en dienstverlening. Waar wij dit zelf niet kunnen
leveren, zoeken wij actief de samenwerking met andere zorgaanbieders in de regio. Vanuit een protestants-christelijke identiteit bieden wij met accent ruimte en aandacht voor ieders persoonlijke behoefte aan zingeving en levensbeschouwing.

CONTACT
BEL OF MAIL:

CLIENT SERVICE BUREAU
(0525) 637 442
CSB@ZORGVERLENING-HETBAKEN.NL

WE VERWIJZEN U GRAAG DOOR NAAR ONZE SPECIALISTEN VOOR ADVIES EN EEN GESPREK OP MAAT.

 

Het Baken gaat samen met Erasmus Universiteit Rotterdam voor betere samenwerking achter de voordeur

Het Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg (iBMG) van de Erasmus Universiteit Rotterdam is bezig met een wetenschappelijk onderzoek waarbij de focus ligt  op hoe de zorg rondom de thuiswonende ouderen vanaf 60 jaar met meerdere chronische ziekten (multimorbiditeit) georganiseerd is. Tevens onderzoeken zij hoe de samenwerking tussen verschillende disciplines verloopt en verbeterd

lees meer >>
  • Kwaliteit van zorg? Uw mening is belangrijk!

    Half december van het vorige jaar hebben interviewteams van ZorgkaartNederland onze ...

    lees meer >>

  • Beelden van kwaliteit 'Wij werken aan onze kwaliteit door te leren kijken zonder oordeel'

    Het Baken neemt samen met zorginstelling Viattence en WzU deel aan de studie ...

    lees meer >>