VERTROUWD EN DICHTBIJ

Het Baken is een regionale zorginstelling die vanuit het motto ‘vertrouwd en dichtbij' kwalitatief goede zorg verleent aan inwoners van de gemeenten
Nunspeet, Elburg, Oldebroek, Hattem, Epe en Heerde. 

Wij spelen in op de vaak uiteenlopende behoeften van onze cliënten door een breed pakket van zorg- en dienstverlening. Waar wij dit zelf niet kunnen
leveren, zoeken wij actief de samenwerking met andere zorgaanbieders in de regio. Vanuit een protestants-christelijke identiteit bieden wij met accent ruimte en aandacht voor ieders persoonlijke behoefte aan zingeving en levensbeschouwing.

CONTACT
BEL OF MAIL:

CLIENT SERVICE BUREAU
(0525) 637 442
CSB@ZORGVERLENING-HETBAKEN.NL

WE VERWIJZEN U GRAAG DOOR NAAR ONZE SPECIALISTEN VOOR ADVIES EN EEN GESPREK OP MAAT.

 

Thema-avonden "Ziekenverzorging thuis"

Hoe voorkom je fysieke en mentale overbelasting? In onze maatschappij zijn steeds meer mantelzorgers en zorgvrijwilligers actief. Zij verlenen onmisbare en liefdevolle zorg aan mensen in hun omgeving. Een zware, belangrijke taak waar men soms zomaar inrolt.  Overbelasting ligt op de loer. Hoe voorkom je dat je mentaal of fysiek overbelast raakt? Zijn er hulpmiddelen die ingezet kunnen

lees meer >>
  • Wethouder Krooneman leest voor bij Zorgverlening Het Baken

    In het kader van de Nationale Ouderendag heeft wethouder Krooneman  vrijdag 7 ...

    lees meer >>

  • Plan voor zinvolle dagbesteding clienten en deskundigheidsbevordering medewerkers

    Het Baken dient samen met OR en Cliëntenraad plan in voor zinvolle dagbesteding ...

    lees meer >>