VERTROUWD EN DICHTBIJ

Het Baken is een regionale zorginstelling die vanuit het motto ‘vertrouwd en dichtbij' kwalitatief goede zorg verleent aan inwoners van de gemeenten
Nunspeet, Elburg, Oldebroek, Hattem, Epe en Heerde. 

Wij spelen in op de vaak uiteenlopende behoeften van onze cliënten door een breed pakket van zorg- en dienstverlening. Waar wij dit zelf niet kunnen
leveren, zoeken wij actief de samenwerking met andere zorgaanbieders in de regio. Vanuit een protestants-christelijke identiteit bieden wij met accent ruimte en aandacht voor ieders persoonlijke behoefte aan zingeving en levensbeschouwing.

CONTACT
BEL OF MAIL:

CLIENT SERVICE BUREAU
(0525) 637 442
CSB@ZORGVERLENING-HETBAKEN.NL

WE VERWIJZEN U GRAAG DOOR NAAR ONZE SPECIALISTEN VOOR ADVIES EN EEN GESPREK OP MAAT.

 

Expositie in Het Baken, locatie De Voord

Vanaf woensdag 10 september t/m dinsdag 4 november exposeert de heer W. Ostendorf met 34 schilderijen gedurende twee maanden. Hij was docent tekenen / handvaardigheid /Aardrijkskunde aan  het huidige College van Kinsbergen tot 2000. De schilderijen heeft hij vanaf 2010 vervaardigd. Creatief gaat hij met gekozen onderwerpen om en komt daardoor tot deze zeer kleurige werken. Informatie over

lees meer >>
  • Nieuwe richtlijnen dementie zorgen voor gezamenlijke scholing

    Er gaat veel veranderen in de ouderenzorg  en daarom gaan op 14 oktober a.s. de ...

    lees meer >>

  • Hoe verandert mijn zorg?

    Op www.hoeverandertmijnzorg.nl van het ministerie van VWS is informatie beschikbaar over ...

    lees meer >>