VERTROUWD EN DICHTBIJ

Het Baken is een regionale zorginstelling die vanuit het motto ‘vertrouwd en dichtbij' kwalitatief goede zorg verleent aan inwoners van de gemeenten
Nunspeet, Elburg, Oldebroek, Hattem, Epe en Heerde. 

Wij spelen in op de vaak uiteenlopende behoeften van onze cliënten door een breed pakket van zorg- en dienstverlening. Waar wij dit zelf niet kunnen
leveren, zoeken wij actief de samenwerking met andere zorgaanbieders in de regio. Vanuit een protestants-christelijke identiteit bieden wij met accent ruimte en aandacht voor ieders persoonlijke behoefte aan zingeving en levensbeschouwing.

CONTACT
BEL OF MAIL:

CLIENT SERVICE BUREAU
(0525) 637 442
CSB@ZORGVERLENING-HETBAKEN.NL

WE VERWIJZEN U GRAAG DOOR NAAR ONZE SPECIALISTEN VOOR ADVIES EN EEN GESPREK OP MAAT.

 

samenwerking in de regio

De zorg staat flink onder druk door de vele veranderingen. De transitie van de Wmo en de daarmee samenhangende veranderingen in de langdurige zorg vragen nieuwe vormen van samenwerking. Alleen door samen te werken met alle spelers in het veld: gemeenten, welzijnsorganisaties, vrijwilligersorganisaties en zorgaanbieders voor andere doelgroepen  kan de transitie goed worden

lees meer >>
  • er verandert veel in de zorg

    Er verandert veel in de zorg. Dat gaat ingrijpende gevolgen hebben. Voor wie zorg ...

    lees meer >>

  • een oproep om kaartjes wordt goed ontvangen

    Een oproep voor een meelevend kaartje werd enthousiast gehonoreerd. Vele mensen gaven ...

    lees meer >>