VERTROUWD EN DICHTBIJ

Het Baken is een regionale zorginstelling die vanuit het motto ‘vertrouwd en dichtbij' kwalitatief goede zorg verleent aan inwoners van de gemeenten
Nunspeet, Elburg, Oldebroek, Hattem, Epe en Heerde. 

Wij spelen in op de vaak uiteenlopende behoeften van onze cliënten door een breed pakket van zorg- en dienstverlening. Waar wij dit zelf niet kunnen
leveren, zoeken wij actief de samenwerking met andere zorgaanbieders in de regio. Vanuit een protestants-christelijke identiteit bieden wij met accent ruimte en aandacht voor ieders persoonlijke behoefte aan zingeving en levensbeschouwing.

CONTACT
BEL OF MAIL:

CLIENT SERVICE BUREAU
(0525) 637 442
CSB@ZORGVERLENING-HETBAKEN.NL

WE VERWIJZEN U GRAAG DOOR NAAR ONZE SPECIALISTEN VOOR ADVIES EN EEN GESPREK OP MAAT.

 

Goede zorg na een CVA? Bezoek de nieuwe website www.beroertezwolle.nl

In de regio Zwolle werkt een aantal zorginstellingen samen om goede zorg te bieden aan mensen die te maken hebben gehad met een CVA: Transmurale Stroke Service Zwolle e.o. (TSSZ). ‘Op het juiste moment op de juiste plaats de juiste zorg’, dat is het doel van deze ketensamenwerking.  Hiervoor is een speciale website beschikbaar voor mensen uit de regio. Op

lees meer >>
  • Samenwerking zorgorganisaties op de Veluwe krijgt steeds meer vorm

    Afgelopen zomer ondertekenden de drie zorgorganisaties een intentieverklaring waarin zij ...

    lees meer >>

  • De zorg verandert, Zorg Thuis van Het Baken denkt met u mee!

    Met de slogan Nederland verandert, de zorg verandert mee informeert het Ministerie van ...

    lees meer >>