VERTROUWD EN DICHTBIJ

Het Baken is een regionale zorginstelling die vanuit het motto ‘vertrouwd en dichtbij' kwalitatief goede zorg verleent aan inwoners van de gemeenten
Nunspeet, Elburg, Oldebroek, Hattem, Epe en Heerde. 

Wij spelen in op de vaak uiteenlopende behoeften van onze cliënten door een breed pakket van zorg- en dienstverlening. Waar wij dit zelf niet kunnen
leveren, zoeken wij actief de samenwerking met andere zorgaanbieders in de regio. Vanuit een protestants-christelijke identiteit bieden wij met accent ruimte en aandacht voor ieders persoonlijke behoefte aan zingeving en levensbeschouwing.

CONTACT
BEL OF MAIL:

CLIENT SERVICE BUREAU
(0525) 637 442
CSB@ZORGVERLENING-HETBAKEN.NL

WE VERWIJZEN U GRAAG DOOR NAAR ONZE SPECIALISTEN VOOR ADVIES EN EEN GESPREK OP MAAT.

 

Samenwerking met WZU Veluwe en plannen voor wijkzorgcentra in Nunspeet

‘Nederland verandert. De zorg verandert mee.’ Onder dit motto kondigt de overheid de veranderingen in de zorg per 1 januari 2015 aan. Zorgverlening Het Baken en WZU Veluwe bereiden zich goed voor op de aanstaande veranderingen. Onder andere door verregaande samenwerking in Nunspeet in locatie Seewende/Het Kodal en door het realiseren van wijkontmoetingscentra in De Bunterhoek en

lees meer >>
  • Expositie in Het Baken, locatie De Voord

    Vanaf woensdag 10 september t/m dinsdag 4 november exposeert de heer W. Ostendorf met 34 ...

    lees meer >>

  • Nieuwe richtlijnen dementie zorgen voor gezamenlijke scholing

    Er gaat veel veranderen in de ouderenzorg  en daarom gaan op 14 oktober a.s. de ...

    lees meer >>