VERTROUWD EN DICHTBIJ

Het Baken is een regionale zorginstelling die vanuit het motto ‘vertrouwd en dichtbij' kwalitatief goede zorg verleent aan inwoners van de gemeenten
Nunspeet, Elburg, Oldebroek, Hattem, Epe en Heerde. 

Wij spelen in op de vaak uiteenlopende behoeften van onze cliënten door een breed pakket van zorg- en dienstverlening. Waar wij dit zelf niet kunnen
leveren, zoeken wij actief de samenwerking met andere zorgaanbieders in de regio. Vanuit een protestants-christelijke identiteit bieden wij met accent ruimte en aandacht voor ieders persoonlijke behoefte aan zingeving en levensbeschouwing.

CONTACT
BEL OF MAIL:

CLIENT SERVICE BUREAU
(0525) 637 442
CSB@ZORGVERLENING-HETBAKEN.NL

WE VERWIJZEN U GRAAG DOOR NAAR ONZE SPECIALISTEN VOOR ADVIES EN EEN GESPREK OP MAAT.

 

Het Baken biedt uitkomst met crisisbedden

Locatie De Voord in Elburg biedt sinds kort ruimte voor crisiszorg aan kwetsbare ouderen. Er is hiervoor een speciale kamer ingericht waar twee cliënten terecht kunnen als zij tijdelijke opvang nodig hebben en thuis wonen (even) niet meer gaat. De vraag naar tijdelijke opvang wordt in de regio steeds groter. Omdat de overheid mensen langer thuis wil laten wonen, brengt dit de nodige

lees meer >>
  • Jaarverantwoording 2015

    Het jaar 2015 is al even voorbij, maar onlangs ook financieel afgesloten. In het ...

    lees meer >>

  • Twee exposities te bekijken bij Het Baken, locatie De Voord

    Van 3 mei t/m 1 juli a.s. zijn er twee exposities te bekijken bij Het Baken, locatie De ...

    lees meer >>