VERTROUWD EN DICHTBIJ

Het Baken is een regionale zorginstelling die vanuit het motto ‘vertrouwd en dichtbij' kwalitatief goede zorg verleent aan inwoners van de gemeenten
Nunspeet, Elburg, Oldebroek, Hattem, Epe en Heerde. 

Wij spelen in op de vaak uiteenlopende behoeften van onze cliënten door een breed pakket van zorg- en dienstverlening. Waar wij dit zelf niet kunnen
leveren, zoeken wij actief de samenwerking met andere zorgaanbieders in de regio. Vanuit een protestants-christelijke identiteit bieden wij met accent ruimte en aandacht voor ieders persoonlijke behoefte aan zingeving en levensbeschouwing.

CONTACT
BEL OF MAIL:

CLIENT SERVICE BUREAU
(0525) 637 442
CSB@ZORGVERLENING-HETBAKEN.NL

WE VERWIJZEN U GRAAG DOOR NAAR ONZE SPECIALISTEN VOOR ADVIES EN EEN GESPREK OP MAAT.

 

Een bijzondere samenwerking

Een groep cliënten van Philadelphia, die zich “de inloop ”noemt,  was jarenlang te vinden in het dagcentrum van Philadelphia aan de Nunspeterweg  88 te Nunspeet, voor het verrichten van diverse facilitaire diensten. Na verloop van tijd werd er gezocht naar andere dynamiek en meer uitdaging in de dagelijkse werkzaamheden. Maar hoe pak je dat dan

lees meer >>
 • De jaarverantwoording 2013 is vastgesteld

  Het Baken vindt het belangrijk om verantwoording af te leggen van de in uitvoering ...

  lees meer >>

 • Een prachtige expositie bij Het Baken

  Een prachtige expositie bij Zorgverlening Het Baken, locatie De Voord.

  Het ...

  lees meer >>