ANBI-status

De belastingdienst  heeft onder het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN)/fiscaal nummer 814985841 aan Zorgverlening Het Baken de zogenaamde ANBI-status toegekend.

De ANBI-status maakt, dat Het Baken geen erfbelasting of schenkbelasting hoeft te betalen over erfenissen en schenkingen, die Het Baken gebruikt voor het algemeen belang. Daarnaast mogen donateurs van Het Baken hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

De verplichtingen t.a.v. publicatie die samenhangen met de ANBI-status zoals het adres van Het Baken, de doelstelling, de hoofdlijnen van beleid, de functie en naam van de bestuurder, het beloningsbeleid van de medewerkers van Het Baken, verslaglegging van de uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording daarover treft u aan in het jaardocument elders op deze website.