• Plan voor zinvolle dagbesteding clienten en deskundigheidsbevordering medewerkers

    25-09-2016

    Het Baken dient samen met OR en Cliëntenraad plan in voor zinvolle dagbesteding cliënten en deskundigheidsbevordering medewerkers Door de staatssecretaris van VWS zijn vanaf 2016-2020 structureel extra middelen beschikbaar gesteld voor kwaliteitsverbetering in verpleeghuizen. Deze middelen zijn geoormerkt voor een zinvolle daginvulling van bewoners en het versterken van de deskundigheid van personeel. Zorgaanbieders kunnen om […]

    LEES MEER