Volledig Pakket Thuis

Met een volledig pakket thuis (VPT) kunt u alle zorg krijgen bij locatie de Hullen. Dit kan in de aanleunwoningen of de beschikbare woningen binnen de Hullen. Hiermee ontvangt u alle zorg die u ook in een instelling zou ontvangen. Voor zorg in een instelling heeft u een indicatie voor zorg met verblijf nodig. De kosten komen voor rekening van de Wlz. De vergoedingen die samenhangen met huisvesting vallen buiten het VPT. U woont zelfstandig en betaalt zelf de woonlasten. Voor eventuele woningaanpassingen kunt u een beroep doen op de Wmo. Andere verstrekkingen uit de Wlz die niet onder het VPT vallen zijn; huisartsenzorg, medicijnen, geneesmiddelen, tandheelkundige zorg en een rolstoel.