Corona: actuele informatie

25-11-2020

Het coronavirus is in Nederland nog steeds volop aanwezig. Wij bieden zorg aan bewoners die extra kwetsbaar zijn voor dit virus. Wij zijn goed voorbereid en doen er dan ook alles aan om de kans op besmetting van onze bewoners en medewerkers te minimaliseren. De eerste golf hebben we uitgebreid geëvalueerd en we werken hard aan de verbeterpunten die daaruit naar voren zijn gekomen. Bezoek aan onze locaties blijft mogelijk maar alleen op afspraak via het online reserveringssysteem Plan Uw Bezoek.

Daarnaast blijven we ons conformeren aan de richtlijnen van het RIVM met als uitgangspunten 1,5 meter afstand houden, handen wassen, hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog en thuis blijven bij klachten zoals verhoging en hoesten. Ook is het verplicht dragen van een mondkapje op onze locaties van toepassing, indien de 1,5 meter niet gewaarborgd kan worden. Dit geldt voor medewerkers én bezoekers van onze locaties.

We doen er alles aan om het coronavirus buiten de deur te houden en onze bewoners een veilige leefomgeving te bieden. Daarom volgen we de landelijke en regionale ontwikkelingen op de voet en passen we onze maatregelen hier steeds op aan. Wij vragen uw begrip hiervoor en rekenen op uw medewerking. Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met uw contactpersoon van de afdeling waar uw naaste verblijft. U kunt bellen naar (0525) 68 04 02 of mailen naar info@zorgverlening-hetbaken.nl.

Voor informatie over het coronavirus, de ontwikkeling van het virus, de klachten/symptomen, besmetting, landelijke richtlijnen of andere informatie, verwijzen wij u naar de website van het RIVM: www.rivm.nl.