Verruiming bezoek cliënten

01-06-2020

Voor de verruiming van het bezoek aan cliënten is organisatie breed bezoekbeleid bepaald. In overleg met diverse vertegenwoordigers per locatie en in afstemming met cliëntvertegenwoordigers en de ondernemingsraad zijn per locatie bezoekplannen opgesteld, waarin is vastgelegd wat de afspraken voor de verruiming van het bezoek voor die locatie zijn. De verruiming van het bezoek gaat op alle locaties in op 3 juni, behalve voor de afdelingen/woongroepen waar eventueel sprake is van besmetting.

De afspraken betreffen ondermeer: één vaste bezoeker per cliënt, één keer per week, die zich vooraf aan moet melden, alleen zonder klachten naar binnen mag, een mondkapje draagt als cliënten niet instrueerbaar zijn, de handen bij de entree desinfecteert, begeleid wordt en zich uitsluitend rechtstreeks naar de cliëntenkamer/afgesproken bezoekruimte begeeft. In plaats van het bezoek op de kamer mag de bezoeker ook met de cliënt gaan wandelen. Per locatie zijn de specifiek geldende afspraken uitgewerkt.

Raamcontact
Na het beeldbellen hebben we ook de stap gezet naar meer contact tussen bewoners en hun naasten, door middel van raamcontact, op die plekken waar dit kan. Tevens is er voor de bewoners/cliënten op de 3 grote locaties, op de verdiepingen, een bezoekhoek ingericht, waar ze familie/vrienden kunnen zien en spreken. Verstoken zijn van contact met je familie is voor iedereen moeilijk en we hopen dat de bezoeken een lichtpuntje in de week zijn voor onze bewoners en ook voor hun naasten! We hebben onze cliënten en naasten van bewoners hierover middels een brief geïnformeerd.

Hartverwarmende initiatieven houden bewoners en medewerkers op de been
We zijn enorm dankbaar voor alle hartverwarmende acties die we vanuit de Veluwse samenleving mogen ontvangen. Bloemen, taart, knutselwerkjes, kaarten, tekeningen, teveel om op te noemen, geweldig! Onze medewerkers voelen zich erg gesteund en het doet ontzettend goed dat er zoveel betrokkenheid is.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u bellen naar (0525) 68 04 02 of mailen naar info@zorgverlening-hetbaken.nl. 

Voor informatie over het coronavirus, de ontwikkeling van het virus, de klachten/symptomen, besmetting, landelijke richtlijnen of andere informatie, verwijzen wij u naar de website van het RIVM: www.rivm.nl.