Coronavirus: actuele informatie

20-05-2020

Om onze kwetsbare cliënten, medewerkers en vrijwilligers te beschermen zijn onze locaties in ieder geval t/m 26 mei gesloten. We houden ons aan de RIVM richtlijnen en volgen het landelijke beleid om geen bezoek binnen te laten, tenzij dat noodzakelijk is.

Versoepeling bezoekregels
Tijdens de persconferentie op 19 mei jl. hebben Minister-president Mark Rutte en Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Hugo de Jonge, aangekondigd dat de verpleeg- en verzorgingshuizen hun bezoekregels mogen versoepelen vanaf 25 mei 2020. Echter, alleen als het verpleeg- of verzorgingshuis hier klaar voor is én er geen Covid-besmettingen meer zijn op afdelingen of locaties. Binnen onze organisatie wordt hard gewerkt om alle locaties, afdelingen en onze zorgmedewerkers voor te bereiden op het veilig ontvangen van bezoek. Dat kost tijd en moet zorgvuldig gebeuren. Inmiddels hebben alle cliënten en eerste contactpersonen hierover een brief van ons ontvangen.

Raamcontact
Na het beeldbellen hebben we ook de stap gezet naar meer contact tussen bewoners en hun naasten, door middel van raamcontact, op die plekken waar dit kan. Tevens is er voor de bewoners/cliënten op de 3 grote locaties, op de verdiepingen, een bezoekhoek ingericht, waar ze familie/vrienden kunnen zien en spreken. Verstoken zijn van contact met je familie is voor iedereen moeilijk en we hopen dat de bezoeken een lichtpuntje in de week zijn voor onze bewoners en ook voor hun naasten! We hebben onze cliënten en naasten van bewoners hierover middels een brief geïnformeerd.

Hartverwarmende initiatieven houden bewoners en medewerkers op de been
We zijn enorm dankbaar voor alle hartverwarmende acties die we vanuit de Veluwse samenleving mogen ontvangen. Bloemen, taart, knutselwerkjes, kaarten, tekeningen, teveel om op te noemen, geweldig! Onze medewerkers voelen zich erg gesteund en het doet ontzettend goed dat er zoveel betrokkenheid is.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u bellen naar (0525) 68 04 02 of mailen naar info@zorgverlening-hetbaken.nl. 

Voor informatie over het coronavirus, de ontwikkeling van het virus, de klachten/symptomen, besmetting, landelijke richtlijnen of andere informatie, verwijzen wij u naar de website van het RIVM: www.rivm.nl.