Jaarverantwoording 2018

29-05-2019

Het jaar 2018 is reeds enige tijd achter ons. De jaarverantwoording is nu ook klaar. In het jaarverslag kunt u kennis nemen van de in 2018 in uitvoering genomen werkzaamheden. De jaarrekening geeft de bijbehorende cijfers weer. De jaarverantwoording 2018 is door de accountant van een goedkeurende verklaring voorzien. Onder “over ons” treft u de jaarverantwoording 2018 aan.
De jaarverantwoording sluit met een behoorlijk positief resultaat. Daarmee wordt een goede uitgangspositie gecreëerd voor investeringen in het vastgoed van Het Baken. Met name De Voord heeft een renovatie nodig na een intensief gebruik gedurende meer dan 20 jaar. De plannen voor deze renovatie worden momenteel voorbereid.

Klik hier voor de Jaarverantwoording van 2018