Leerlingen groep 8 ontdekken hun talenten in de praktijk

04-02-2020

Samenwerking Vereniging CNS en Woonzorgcentrum Seewende in project ‘De Praktijkklas’

Acht basisschoolleerlingen van de Christelijke Nunspeetse Scholen (CNS) zijn eind vorig jaar aan de slag gegaan in Woonzorgcentrum Seewende van Zorgverlening Het Baken. Verspreid over het jaar komen ze nóg drie keer. De leerlingen – met de uitstroomprofielen praktijkonderwijs én basisberoeps – doen mee aan het pilotproject ‘De Praktijkklas’ van CNS en Nuborgh College Veluvine. Ze leren op die manier hun talenten ontdekken en ontwikkelen.

Karin van ’t Slot, coördinator praktijkklas vanuit CNS, over de aanleiding voor dit project: “Het onderwijs wordt steeds theoretischer en kinderen worden vooral beoordeeld op hun cognitieve vaardigheden en kwaliteiten. Zo zit het onderwijssysteem in elkaar. Praktijkgerichte kinderen komen dus niet altijd tot hun recht. Maar ieder kind heeft natuurlijk talenten. Bovendien is er in Nederland een groot tekort aan handige, praktisch ingestelde mensen. Met de pilot kunnen kinderen uit groep 8 hun talenten ontdekken en ontwikkelen. Ook werkhouding en zelfvertrouwen zijn doelen. We hopen dat ze dat zelfvertrouwen meenemen naar de klas.” Bij gebleken succes breidt CNS het project volgend schooljaar mogelijk uit naar de groepen 6, 7 én 8.

Reuring in het woonzorgcentrum

Vereniging CNS voert het project uit in samenwerking met Nuborgh College Veluvine en diverse Nunspeetse bedrijven en organisaties. De leerlingen steken dus op allerlei plekken de handen uit de bouwen. Bea Duijsters is de kartrekker van het project vanuit Het Baken. Ze vertelt: “We vinden het een geweldig initiatief en nemen graag onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. De kinderen kunnen bij ons werken in de zorg, de restauratieve dienst en de technische dienst. Zo ontdekken ze hun talenten. Bovendien verlaagt het voor deze kinderen de drempel naar het verpleeghuis. Andersom is het mooi voor onze bewoners. Er is reuring in ons woonzorgcentrum en er zijn waardevolle ontmoetingen tussen de kinderen en onze bewoners.”

Aansluiting op voortgezet onderwijs

De voorbereidingen bij Vereniging CNS duurden een jaar. Karin: “Het project sluit namelijk aan op de profielen van het voortgezet onderwijs: economie, zorg en welzijn, techniek en groen. We hanteren dezelfde taal en geven de juiste inhoud aan ons project. Dit verkleint de overstap naar het voortgezet onderwijs. Ook voorkomt het dat leerlingen dingen dubbel doen als ze straks op de middelbare school zitten.” De ouders zijn voor de zomervakantie geïnformeerd dat hun kind in aanmerking kwam voor de Praktijkklas. Vorig jaar september was er een informatieavond voor de ouders, kinderen en scholen. “Zij zijn enthousiast en zien het als een mooie kans voor hun kind.”

Karin is blij met de deelname van Het Baken. “Het is goed dat onze leerlingen weten hoe het eraan toegaat in een verpleeghuis en rond de zorg voor mensen met dementie. Dat verlaagt hopelijk de drempel. Mooi is ook dat leerlingen van alles kunnen doen bij De Voord; veel meer dan zorg alleen. De kinderen gaven ook zelf aan nieuwsgierig te zijn naar hoe het eraan toegaat in een verpleeghuis.”

Deelnemende bedrijven en organisaties

Behalve Het Baken doen ook de volgende bedrijven en organisaties mee aan het project ‘De Praktijkklas’: Bakkerij Van Dongen, Bibliotheek Noordwest Veluwe, Bouwmensen, De Grote Wiede, GroenRijk, Het Venster, Hotel De Hoeve van Nunspeet, Inclusief Groep, Plus Wilmink, Praxis Bouwmarkt en Stella Fietsen. “We zijn heel blij met de belangeloze deelname van al deze organisaties”, benadrukt Karin graag.