Met onze kennis van dementie zit het wel goed

12-07-2017

Zorgverlening Het Baken biedt een thuis aan ouderen die door onder andere dementie niet meer zelfstandig kunnen wonen. Ons streven is dat cliënten een waardig leven kunnen leiden, zodat zij zo lang mogelijk kunnen leven zoals ze dat van huis uit gewend zijn. Het Baken wil in essentie een plek zijn waar het leven doorgaat, ook als ziekte en beperkingen het leven domineren. Daarbij is de kwaliteit die wij kunnen bieden en de kennis die wij hebben van groot belang om het goede en het goed te doen. Medewerkers moeten over de juiste kennis beschikken om tot de meest optimale zorg voor mensen met dementie te komen. Die kennis is onlangs getest met de Kennismonitor Dementie van Ideon waarbij we met een score van 73 boven het landelijk gemiddelde presteerden. Een compliment voor onze professionals die zich met compassie inzetten voor deze kwetsbare groep.

Deskundigheidsbevordering
“We zijn trots op onze collega’s die met behulp van dit onderzoek hebben laten zien wat ze aan kennis in huis hebben. Het brengt ons ook weer verder in het bouwen aan onze kwaliteit en de manier waarop wij als lerende organisatie onze medewerkers hierin willen meenemen en ondersteunen. Nu we met de Kennismonitor zichtbaar hebben hoe het kennisniveau per individu is, kunnen we maatwerk leveren en iedereen in zijn ontwikkeling weer een stap verder helpen,” vertelt Greta van der Klooster unitmanager. “We hebben zoveel kennis in huis. Medewerkers die goed gescoord hebben geven we een rol bij het met elkaar en van elkaar leren. Zo maken we gebruik van elkaars kwaliteiten en daar wordt iedereen blij van. Het motiveert ook enorm merken wij en dat is leuk om te zien.”

Kwaliteit van zorg vormt een van de onderdelen van de ‘Ambitiedriehoek’ die Het Baken enkele jaren geleden heeft geformuleerd. De driehoek bestaat verder uit ‘medewerkerstevredenheid ’ en ‘compliance met wet- en regelgeving’.