Nieuwe zorgmogelijkheden op locatie Seewende voor Zorgverlening Het Baken

31-01-2020

De opzegging van de huur en het vertrek van WZU Veluwe uit het pand Seewende in Nunspeet naar een andere locatie, biedt Zorgverlening Het Baken de mogelijkheid tot uitbreiding en vernieuwing. Na een zorgvuldig en uitgebreid traject van voorbereidingen vinden begin februari 2020 de eerste interne verbouwingen plaats. Na een half jaar moeten alle verbouwingen, die gefaseerd worden uitgevoerd, afgerond zijn.

Herinrichting
Op basis van onderzoek naar de mogelijke bestemming van de vrijgekomen ruimte en de totale behoefte aan zorgplaatsen in de gemeente Nunspeet, heeft Het Baken besloten de zorg in zijn geheel te concentreren in het gebouw Seewende. Dat betekent dat ook de bewoners van woonzorgboerderij Klein Rhijnvis in Hulshorst binnenkort verhuizen naar Seewende. Anticiperend op de beschikking die we krijgen over het hele gebouw en de toekomstbestendigheid, heeft de organisatie in een eerder stadium doen besluiten afscheid te nemen van locatie Klein Rhijnvis.

‘Met het vertrek van onze huurder komt er een capaciteit vrij van 36 zorgplaatsen. Dat vraagt enige aanpassing. Samen met een architect en verschillende werkgroepen hebben we gekeken naar een herverdeling van het pand. De vrijgekomen appartementen worden opgeknapt, er wordt slimme techniek toegepast (domotica) en verschillende ruimtes worden verbouwd om te voldoen aan onze visie op kleinschalig wonen, zodat we een prettige en veilige thuisomgeving creëren voor iedereen. Mensen met een somatische (=lichamelijke) aandoening kunnen binnenkort verhuizen naar de ruime, gemoderniseerde appartementen,’ legt Herman van Huffelen, directeur bedrijfsvoering van Het Baken uit.

Oog voor groen
Na de zomer van dit jaar moeten alle aanpassingen in het pand gereed zijn en hebben alle bewoners, daar waar van toepassing, hun nieuwe appartement betrokken. Ook buiten het pand vinden aanpassingen plaats en is er oog voor groen en voldoende beweegruimte. Hiervoor is een landschapsarchitect ingeschakeld, die een ontwerp en inrichtingsplan voor de tuin gaat opstellen. Het prikkelen van de zintuigen door kleur, geur en een diversiteit aan planten, bomen en dieren is een belangrijk aandachtspunt.

Appartementen beschikbaar
Door de herverdeling en het creëren van meerdere communities (kleinschalige woon-, werk en leefgemeenschappen) ontstaat er ook uitbreiding van woonplekken. Voor wie zich oriënteert op een nieuw thuis in een woonzorgcentrum kan hiervoor direct bij Seewende terecht. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Cliënt Service Bureau op telefoonnummer (088) 258 10 09.