Ouderenteam uitkomst bij langer thuis wonen

22-09-2017

 

‘Mensen willen zo lang mogelijk thuis wonen. Dat kunnen wij goed begrijpen. Thuis is toch het fijnst,’ zegt dr. Ilma van Iwaarden, specialist ouderengeneeskunde bij Het Behandel- & Adviescentrum van Zorgverlening Het Baken. Door verschillende maatschappelijke ontwikkelingen als vergrijzing, een toename van het aantal chronisch zieken en kwetsbare groepen, blijkt het invullen van deze wens lastiger te realiseren. Dat vraagt om nieuwe oplossingen, zodat de juiste, passende zorg dicht bij huis gefaciliteerd kan worden.

In de regio Elburg, Oldebroek, ’t Harde en Nunspeet is een oplossing gevonden in de vorm van een eerstelijns Ouderenteam waarin verschillende professionals multidisciplinair samenwerken om de best mogelijk zorg en behandeling te bieden.

 

Problemen complexer

Het eerstelijns Ouderenteam, bestaande uit specialisten ouderengeneeskunde, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten en psychologen, is al enige tijd actief en merkt dat er steeds vaker een beroep op hen wordt gedaan. Van Iwaarden: ‘Wij zien dat er in de regio steeds meer vraag is naar multidisciplinaire samenwerking vanuit onder andere huisartsen, casemanagers en thuiszorgorganisaties. Dit komt doordat problemen en klachten van ouderen vaak meerdere oorzaken kunnen hebben, die de aandacht vragen van verschillende professionals. Wie regelmatig valt, kan baat hebben bij valpreventietraining van de fysiotherapeut, maar misschien ook wel bij een ergotherapeut die adviseert over de juiste aanpassingen in huis. Daarnaast kan het goed zijn als een specialist ouderengeneeskunde eens meekijkt naar de medicatie die iemand slikt. Op deze manier kan het Ouderenteam uitkomst bieden bij het zo lang mogelijk thuis blijven wonen.’

Binnen het Ouderenteam wordt ernaar gestreefd om de mens zo volledig mogelijk te ondersteunen bij de  hulpvragen.We maken hierbij als team gebruik van elkaars kennis, welke we omzetten in de meest optimale behandeling die we kunnen leveren,’ laat Van Iwaarden weten. ‘In elke regio hebben we een vast team. Hier zitten vele voordelen aan. Wij weten als team exact bij welke professional je moet zijn met welke vraag en kunnen snel met elkaar afstemmen mocht dat nodig zijn. Even belangrijk vinden wij het dat je als cliënt steeds hetzelfde gezicht ziet, zodat je je niet druk hoeft te maken dat je het verhaal steeds opnieuw moet vertellen. Een cliënt is bij een Ouderenteam volledig in beeld. Daarnaast komen wij aan huis als men niet in staat is om naar onze praktijklocaties in de regio te komen of als het nodig is om inzicht te krijgen in de thuissituatie.’

 

Toegankelijkheid en vergoeding

Men kan zonder verwijzing terecht bij het eerstelijns Ouderenteam van Behandel- & Adviescentrum Het Baken met uitzondering van de psychologie. Behandeling wordt op de reguliere wijze vergoed door de zorgverzekeraar. Het is raadzaam bij de zorgverzekeraar navragen te doen voor welke vergoedingen men in aanmerking komt.

 

Vragen of meer informatie over de mogelijkheden?

Wie meer wil weten over de mogelijkheden van het Ouderenteam van het Behandel- & Adviescentrum kan bellen met het medisch secretariaat (0525) 63 74 66.

 

Het Behandel- & Adviescentrum werkt vanuit drie locaties: Woonzorgcentrum De Voord (Elburg),  Woonzorgcentrum Seewende (Nunspeet) en Woonzorgcentrum De Hullen (Oldebroek).