Stichting Dichterbij Clowns bestaat 12,5 jaar!

17-07-2020

De Stichting Dichterbij Clowns bestaat dit jaar 12,5 jaar en onze bewoners hebben al 11 jaar lang, vele mooie, warme en vrolijke momenten met de clowns mogen beleven. De verschillende manieren van communicatie, zowel verbaal als non verbaal, maakt elke keer een mooi samenspel mogelijk. Dit kan variëren van een dolle boel tot een sfeervol intiem samenzijn.

Dichterbij Clowns zijn heerlijke maatjes voor mensen met dementie. Zij kennen het verloop van verschillende vormen van dementie en kunnen zich bovendien verplaatsen in de belevingswereld die daarbij hoort. Als Dichterbij Clowns komen zij dichterbij de dementerende medemens, omdat ze op respectvolle wijze de juiste afstand bewaren. Dat doen ze door aan te sluiten bij de beleving van het moment en door het erkennen van de persoon voor wie ze spelen. Taal speelt daarbij geen belangrijke rol. Contact op andere manieren wel.

Daarbij schakelen ze tussen voluit spel en meer intieme momenten. Door momenten dat ze ’het niet meer weten’ of letterlijk ‘in de knoop zitten’ zijn ze een gelijkwaardig maatje voor deze mensen. Dit contact biedt ruimte om frustratie te uiten en kan plezier en ontroering veroorzaken. De rode neus is hét ontwapenende middel om dichterbij mensen te komen en de realiteit een nieuwe vrolijke invulling te geven.

Afgelopen donderdag werd dit jubileum, weliswaar op gepaste afstand, samen met onze bewoners op locatie De Voord gevierd. Het werd, ondanks de afstand, een gezellig en vrolijk feest!