Veilig & Vertrouwd: dat maken we samen mogelijk!

04-08-2017

Ondanks de liefdevolle zorg en persoonlijke aandacht is voor velen een verpleeghuis een plek waar je liever niet wilt zijn. Pas als het thuis echt niet meer gaat komt verhuizing naar een verpleeghuis in beeld.

Wat we in Het Baken willen laten zien is dat het leven doorgaat, ook ná verhuizing. Dit betekent niet dat het leven in een verpleeghuis zorgeloos zou zijn. Dat kàn ook niet, want de mensen die nu in verpleeghuizen wonen hebben meer en complexere gezondheidsproblemen dan voorheen. Ouderen blijven steeds langer thuis wonen, ook als beperkingen of ziekte steeds meer hun leven beheersen. Met intensieve ondersteuning van familie, naasten en zorg thuis is dat mogelijk, en het sociale netwerk vervult hierin een essentiële rol. Familie, buren, vrienden, geloofsgenoten, verenigingen: zij zijn belangrijk in ons leven. Daarom vinden wij het zo belangrijk dat dit sociale netwerk als het ware ‘mee-verhuist’ naar Het Baken. Zij kennen de bewoners, hun liefhebberijen, hun wensen en verlangens.

Soms zien we sociale contacten verschralen, omdat gedacht wordt dat in het verpleeghuis niet meer kan wat iemand thuis gewend was. Denkt u alstublieft niet te snel dat iets niet kan, maar bespreek het met de medewerkers. Samen maken wij mogelijk dat kwetsbare ouderen in Het Baken hun leven kunnen voortzetten: veilig en vertrouwd. Het is aan ons samen om dat mogelijk te maken: u en wij.

Wij zorgen dat onze medewerkers goed zijn toegerust om te doen wat nodig is. Door hen regelmatig bij te scholen en te trainen, ook in het optreden bij mogelijk gevaarlijke situaties. Daarom investeren we veel tijd aan scholing, èn doen we regelmatig oefeningen met de brandweer, ambulance, hulpdiensten en buurtbewoners. Iedere keer weer, in de hoop dat het nooit ècht nodig zal zijn, oefenen we het voorbereid zijn op incidenten en calamiteiten. We zijn blij en dankbaar dat de hulpdiensten iedere keer weer bereid zijn zich in te zetten voor al die oefeningen, en dat medewerkers weten hoe te handelen, zoals zij recent in De Voord hebben laten zien, bij een kortdurende binnenbrand.

Voor ons zijn zij de stille helden: de zorgmedewerkers die zich dag en nacht inzetten voor kwetsbare ouderen en de vele vrijwilligers in de zorg, en de vrijwilligers en professionals van de brandweer, ambulance en hulpdiensten. Veilig en vertrouwd: samen maken wij dat mogelijk: u en wij.

Silvia Timmer
Bestuurder