Woonzorgcentrum De Hullen speelt in op complexere zorgvraag

28-05-2019

Community Rustenburg van woonzorgcentrum De Hullen in Oldebroek is vanaf maandag 3 juni een verpleeghuisafdeling. Zorgverlening Het Baken anticipeert hiermee op de landelijke ontwikkelingen, waarbij ook zij steeds vaker te maken krijgt met een complexere en zwaardere zorgvraag. Met deze overgang wordt de locatie en haar zorgmedewerkers nog beter toegerust om aan de veranderende zorgvraag te kunnen voldoen.


“Ook bewoners van deze community, waarvan sommigen hier al langere tijd wonen, krijgen behoefte aan intensievere zorg. Om hen de zorg te kunnen bieden die zij wensen en nodig hebben in deze fase van hun leven, hebben wij ervoor gekozen om van verzorgingshuisafdeling Rustenburg een verpleeghuisafdeling te maken,’ vertelt unitmanager  Vera Lammers van Zorgverlening Het Baken locatie De Hullen.


Met deze overgang biedt De Hullen nu psychogeriatrische zorg op drie kleine, beschermde woongemeenschappen, somatische zorg op de community Rustenburg en verpleeghuiszorg aan ouderen met geheugenproblematiek op community Oldhorst. Daarnaast is er nog het verzorgingshuis Schouwenburg.

Zorg op maat

Voor de bewoners van de community Rustenburg verandert er weinig. Zij zien nog steeds dezelfde zuster, zoals zij door bewoners nog vaak worden genoemd.  Vertrouwd en dichtbij. Wel kunnen zij straks direct een beroep doen op de arts (specialist ouderengeneeskunde) van Het Baken en andere specialisten, zoals de psycholoog, fysiotherapeut of verpleegkundige. Een multidisciplinaire aanpak waardoor de organisatie door middel van korte lijnen en specialisten binnen de organisatie, direct kan inspelen op de complexere zorgvraag en zorg op maat kan leveren.

Samen zorgen

Het Baken heeft in de overgang zorgvuldig opgetrokken met de naaste omgeving en haar bewoners. Zo zijn er informatiebijeenkomsten gehouden en is er een klankbordgroep opgericht waarin ook familie en betrokkenen zitting konden nemen. Iedereen heeft op deze manier kunnen meedenken en meepraten. Het Baken hecht veel waarde aan het betrekken van de informele zorg. Vera: ‘Omdat we zorgen graag samen doen en samen kunnen bijdragen aan de kwaliteit van leven van onze kwetsbare ouderen.’

Bloemen en lekkers

Bewoners van community Rustenburg worden maandag verrast met een bloemetje op hun kamer. En in de ochtend wordt er in het restaurant een kop koffie met iets lekkers geserveerd.