Zorgverlening Het Baken behaalt ISO-certificering

11-07-2019

Zorgverlening Het Baken heeft de ISO 9001-certificering behaald. Een certificering waar de organisatie heel bewust voor heeft gekozen. “Certificeren is niet meer het stempel krijgen en dan drie jaar niets doen om vervolgens weer in actie te komen voor hercertificering,” zegt Silvia Timmer, bestuurder van Zorgverlening Het Baken. “Het vraagt om het voortdurend toetsen van je waarde creatie voor de cliënt en de bewustwording om te verbeteren of bij te schaven daar waar blijkt dat dat nodig is.” Deze cyclische manier van toetsen en zichtbaar maken van kwaliteit sluit aan bij de door Het Baken zelf ontwikkelde methode in de vorm van een KwaliteitsWijzer.

Onderzoek naar kwaliteit
Het onderzoek naar de certificering werd door Certificatie in de Zorg verricht. Dit bureau is erop gericht de kwaliteit zichtbaar te maken en de certificering te toetsen aan de kwaliteitseisen die een organisatie zelf voor ogen heeft. Silvia Timmer: “We hebben onze kwaliteitseisen in ons eigen systeem vastgelegd en gekaderd. Ik ben er enorm trots op dat we met deze objectieve beoordeling volgens de ISO-normen laten zien, dat we het goede doen en zichtbaar een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen.”

Doorontwikkelen
Certificatie in de Zorg heeft bij de beoordeling van de kwaliteit van Het Baken vooral gewerkt vanuit de cliëntgedachte. De cliënt en de geleverde zorg staan centraal. Het beeld van de dienstverlening ontstaat vanuit gesprekken met cliënten, medewerkers, het bijwonen van activiteiten, het inzien en bespreken van relevante informatie, de algehele indruk en steekproeven op specifieke onderwerpen en locaties.

Bijna heel het zorgteam van de woonzorgunit Hoenwaard in Hattem heeft gesproken met auditoren van Certificatie in de Zorg. Helpende Aleida Strijkert: ‘Voordat de mensen bij ons zouden komen om te auditeren hebben we er even met het team over gesproken. Want wat gaat er precies gebeuren? We hadden met elkaar besloten het maar gewoon te gaan ervaren. En het viel reuze mee.
Er werden hele open en eerlijke gesprekken gevoerd. Iedereen kon zijn zegje doen. Het maakte hierin ook niet uit welke functie je had. Huishouding, Verzorgende IG, fysiotherapeut, arts, unitmanager of helpende. Iedereen was even belangrijk voor het verhaal. We hebben dit als team gedaan, zoals we als team ook met elkaar werken en de zorg geven aan onze bewoners. Die bewoner staat voorop en daar doen we het voor.’

Het Baken gaat met het behalen van de ISO-certificering niet achterover leunen. Silvia Timmer: “We hebben veel op orde. Ook na de certificering willen we ons verder doorontwikkelen, zodat de kwaliteit van de door ons geleverde zorg volledig in ons DNA verankerd is. We willen onze bewoners en cliënten nóg meer centraal stellen, zodat onze zorg in alle facetten echt op maat geleverd kan worden. ”