Zorgverlening Het Baken gesloten t/m 19 mei 2020

30-03-2020

De voordeuren van alle locaties voor bezoek en externe relaties zijn tot tenminste 19 mei 2020 gesloten. Dit geldt ook voor de eerstelijnspraktijk, evenals de Dagbegeleiding en ook de inzet van onze vrijwilligers. ‘We brengen de intensiteit van de onderlinge contacten flink terug op onze locaties. Zo kunnen wij ons volledig richten op de zorg aan onze kwetsbare bewoners, die vanzelfsprekend doorgaat,’ aldus bestuurder Silvia Timmer.

In uitzonderingssituaties wordt op medische gronden op individueel niveau beoordeeld of toegang of behandeling mogelijk gemaakt kan worden. Alle betrokkenen en eerste contactpersonen worden hierover persoonlijk bericht. Gevraagd wordt om ook de berichtgeving via de website en social media te blijven raadplegen.

Het sluiten van de deuren betekent dat familiebezoek, bezoek door mantelzorg of normale bezoekjes aan onze bewoners voorlopig niet meer mogelijk is. Eerste contactpersonen en/of bewoners zijn hierover geïnformeerd per brief. Ook een wandeling met nee bewoners is op dit moment niet mogelijk. In deze maatregelen nemen wij ook onze zakelijke, externe contacten mee. Zij zijn hierover geïnformeerd.

Handhaving opnames
We handhaven het reguliere opnamebeleid, en bereiden voor de herstel- en revalidatiezorg op De Waard clustering voor. Ook om op termijn voorbereid te zijn voor ‘cohortverpleging’.

Wij verwachten met deze maatregelen een grote bijdrage te leveren aan het terugdringen van de verspreiding van het coronavirus. Wij danken een ieder bij voorbaat voor het begrip en de medewerking. Wilt u hier iemand over spreken dan kunt u bellen naar (0525) 68 04 02.

Prikpost De Voord gesloten
De prikpost van St Jansdal op locatie De Voord in Elburg is eveneens gesloten tot en met 19 mei. Voor info over de prikposten verwijzen wij u naar de website van het St. Jansdal.