• Ook logopedisten Het Baken vragen aandacht voor slikproblemen tijdens Dag van de Logopedie.

  06-03-2017

  Niet naar een verjaardagsfeestje durven, omdat je bang bent dat je je in een stukje taart of een slok koffie verslikt. Elke avond spanning aan de keukentafel omdat je kind niet goed kan slikken en daardoor weigert te eten. Slikproblemen hebben grote impact, zowel bij kinderen als volwassenen. Veel mensen weten niet dat de logopedist […]

  LEES MEER
 • Interviewteams vragen bewoners Het Baken naar hun mening

  03-02-2017

  Wij hechten veel waarde aan de mening van onze bewoners en hun naasten over de kwaliteit van zorg die wij leveren. Op www.zorgkaartnederland.nl kan men deze mening anoniem geven. Omdat het niet voor iedereen even makkelijk is dit online in te vullen, heeft Het Baken hiervoor een speciaal interviewteam van Zorgkaartnederland uitgenodigd. Samen met bewoners […]

  LEES MEER
 • Recente ontwikkelingen

  03-02-2017

  Met dit Magazine van Zorginstituut Nederland krijgt u een mooi inkijkje in de recente ontwikkelingen over verbeteringen van kwaliteit in de verpleegzorg en ander interessant nieuws over de zorg.   Klik hier voor de online versie van dit magazine.

  LEES MEER
 • Samenwerking Het Baken en Philadelphia dankzij succes uitgebreid

  21-11-2016

  CLIENTMEDEWERKERS AAN DE SLAG OP DE VOORD IN ELBURG Op 14 november starten cliënten van Philadelphia met facilitaire werkzaamheden in woonzorgcentrum De Voord van Zorgverlening Het Baken. Zij bieden hiermee het verplegend, verzorgend en huishoudelijk personeel extra ondersteuning. Deze samenwerking is het vervolg op een eerder gestarte succesvolle samenwerking tussen Het Baken en Philadelphia in […]

  LEES MEER
 • Wereld Ergotherapie dag 27 oktober 2016

  26-10-2016

  Ergotherapie biedt houvast! Door de vergrijzing komen elk jaar meer 55-plussers na een valongeval op de Spoedeisende Hulp terecht. Huisartsen en specialisten worden in hun praktijk regelmatig geconfronteerd met de ingrijpende gevolgen van een ernstige val. Gelukkig is er steeds meer aandacht voor valpreventie én voor de belangrijke rol die ergotherapie hierbij speelt. Cijfers tonen […]

  LEES MEER
 • Thema-avonden “Ziekenverzorging thuis”

  25-10-2016

  Hoe voorkom je fysieke en mentale overbelasting? In onze maatschappij zijn steeds meer mantelzorgers en zorgvrijwilligers actief. Zij verlenen onmisbare en liefdevolle zorg aan mensen in hun omgeving. Een zware, belangrijke taak waar men soms zomaar inrolt.  Overbelasting ligt op de loer. Hoe voorkom je dat je mentaal of fysiek overbelast raakt? Zijn er hulpmiddelen […]

  LEES MEER
 • Wethouder Krooneman leest voor bij Zorgverlening Het Baken

  17-10-2016

  In het kader van de Nationale Ouderendag heeft wethouder Krooneman  vrijdag 7 oktober voorgelezen in Elburg op locatie De Voord van Zorgverlening Het Baken. Op initiatief van Bibliotheek Noord-Veluwe werd bij maar liefst negen zorginstellingen – in hun werkgebied – door burgemeesters, wethouders of raadsleden voorgelezen. Zorgverlening Het Baken heeft ook deelgenomen aan dit bijzondere initiatief, […]

  LEES MEER
 • Plan voor zinvolle dagbesteding clienten en deskundigheidsbevordering medewerkers

  25-09-2016

  Het Baken dient samen met OR en Cliëntenraad plan in voor zinvolle dagbesteding cliënten en deskundigheidsbevordering medewerkers Door de staatssecretaris van VWS zijn vanaf 2016-2020 structureel extra middelen beschikbaar gesteld voor kwaliteitsverbetering in verpleeghuizen. Deze middelen zijn geoormerkt voor een zinvolle daginvulling van bewoners en het versterken van de deskundigheid van personeel. Zorgaanbieders kunnen om […]

  LEES MEER