Cliënt Service Bureau

Wanneer u zorg nodig heeft bijvoorbeeld door ziekte, een beperking of ouderdom, kunt u een vergoeding krijgen vanuit de Wlz of de Wmo. Daarvoor heeft u een indicatie nodig. De indicatie voor de Wlz krijgt u van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg), voor de Wmo van uw gemeente.

Indicatie aanvragen via de Wmo
De aanvraag van de Wmo doet u bij het zorgloket van uw gemeente. De Wmo is bedoeld voor ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. Zij krijgen bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, een rolstoel of dagbesteding.

Indicatie aanvragen voor Wlz-zorg
Bij een kort en langdurig verblijf krijgt u een indicatie via het CIZ met een zorgzwaartepakket, afgekort ZZP. Dit omvat wonen, zorg, diensten en dagbesteding.

De aanvraag voor Wlz-zorg kunt u zelf doen via het CIZ, maar u kunt dit ook overlaten aan een professionele zorgverlener, zoals uw huisarts. Voor vragen kunt u ook terecht bij Het Baken. Wij helpen u graag verder.

Privacyverklaring
Klik hier om onder andere de privacyverklaring voor cliënten te bekijken.