Werken bij Help & contact

Cliëntenraad

Wij zijn er voor de cliënt!

Wij geven de bewoners en cliënten een stem en komen op voor hun gezamenlijke rechten en belangen. De Centrale Cliëntenraad bestaat uit naasten van bewoners/cliënten en betrokken mensen uit de lokale gemeenschap. De leden behartigen de rechten en belangen van bewoners en cliënten. Wij kijken mee over de schouder van de organisatie. De centrale cliëntenraad is aangesloten bij het Netwerk Cliëntenraden in de Zorg.

De stem van de cliënten

De belangrijkste taak van de cliëntenraad is het meedenken en praten over zorg en welzijn binnen Het Baken. Wij verzamelen de ervaringen en wensen van de bewoners en cliënten. Dit doen wij door bij familieavonden en rondetafelgesprekken te zijn. Ook vergaderen wij over nieuwe ontwikkelingen en geven we opmerkingen over geleverde zorg. Wij denken kritisch mee over besluiten van de organisatie, zoals begrotingen en veranderingen in de zorg. De cliëntenraad geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de organisatie en kan zelf voorstellen voor verbeteringen doen.

Wij ontvangen graag de ideeën van bewoners en cliënten om de zorg en het welzijn binnen Baken nog meer te verbeteren. Wij zijn bereikbaar via cliëntenraad@zorgverlening-hetbaken.nl.

Wat kan de cliëntenraad doen?

De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (2018) geeft ons regels en rechten. We hebben recht op informatie, overleg en het geven van advies aan de bestuurder. Ook hebben we recht op facilitering, zodat we de locaties kunnen bezoeken en administratieve ondersteuning krijgen. Deze rechten geven ons invloed op de besluitvorming en praktische zaken binnen Het Baken.

Voor wie is de cliëntenraad?

De cliëntenraad is er niet alleen voor de bewoners en cliënten, maar ook voor hun naasten. Naasten kunnen partners, kinderen, mantelzorgers of voogden zijn. Wij begrijpen dat naasten goed weten wat belangrijk is voor de bewoners en cliënten, en wij staan open voor hun inbreng. De cliëntenraad is actief voor alle cliënten van Zorgverlening Het Baken, inclusief de personen die nog thuis wonen maar zorg ontvangen van Het Baken, mensen die tijdelijk verblijven voor herstel, en de vaste bewoners van de zorglocaties. Kortom, wij zijn er voor alle cliënten en streven ernaar hun belangen te behartigen en de kwaliteit van zorg en welzijn te verbeteren.

Dagelijks bestuur

Voorzitter: Kees van Heuveln (rechts)
Secretaris: Chris van Tilborg (links)
Zij worden bijgestaan door Anneke Oskam (ambtelijk secretaris).

Ambtelijk secretaris

Anneke Oskam is de nieuwe ambtelijk secretaris bij de Cliëntenraad van Het Baken. In tegenstelling tot de andere leden van de Cliëntenraad, die vrijwilligers zijn, is Anneke in loondienst bij Het Baken. Ze voert haar taken uit ten behoeve van de Cliëntenraad en is volledig onafhankelijk in haar werkzaamheden. Ze brengt waardevolle kennis mee vanuit de Wet Medezeggenschap Cliënten in Zorginstellingen. Verder is ze betrokken bij het uitbrengen van adviezen. Daarnaast is ze verantwoordelijk voor diverse andere taken, zoals het opstellen van vergaderagenda's, notuleren en het beheren van de correspondentie.

Leden en expertise

Binnen de cliëntenraad zijn de aandachtsgebieden verdeeld. De cliëntenraad bestaat uit mensen met een brede deskundigheid en ervaring, die elkaar zoveel mogelijk aanvullen. Er zijn leden met een achtergrond in de zorg. Zij zijn vooral actief op die punten.Anneke Stelwagen | Hoenwaard

Expertise
Zorg; Nieuwbouw De Voord

Brenda Timmerman | Hoenwaard

Expertise
Zorg

Kees van Heuveln

Expertise
Financiën

Chris van Tilborg | De Hullen

Expertise
Financiën; Facilitair; Informele zorg

Bertien Verzijl | Seewende

Expertise
Facilitair

Tom Lebrechthausen | De Voord

Expertise
Nieuwbouw De Voord; Communicatie; Nieuwsbrief; Extramurale zorg

Cliëntenraadsleden gezocht!

Wilt u ook CCR-lid of contactpersoon worden? Bekijk de vacature hier.

Cookie-instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!