Cliëntenraad

De leden van de Cliëntenraad voelen zich betrokken bij de zorg voor hun familieleden en de zorginstelling. Mensen die willen meedenken over de dingen die nodig zijn om het verblijf bij Het Baken zo aangenaam mogelijk te maken.

De Cliëntenraad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit over allerlei onderwerpen die te maken hebben met Het Baken, zoals ingrijpende wijzigingen in de zorg, verbouwingen, samengaan met andere zorgaanbieders, benoemingen leidinggevend personeel, financiën, voeding, hygiëne, veiligheid of de klachtenregeling.

Elke regio binnen Het Baken heeft een eigen Cliëntenraad. Een afvaardiging vanuit elke regio vormt samen de Centrale Cliëntenraad, die is aangesloten bij de Landelijke Organisatie Cliëntenraden.

Interesse?
Als u meer wilt weten over de Cliëntenraad, kunt u contact opnemen met de leidinggevende van de instelling waar uw familielid verblijft.