Cliëntenraad

Uw mening is belangrijk voor de cliëntenraad van Het Baken!
Wat komt er in de praktijk eigenlijk terecht van de beloofde goede kwaliteit van zorg? En komen nieuw ontwikkelde ideeën en manieren van werken ook daadwerkelijk ten goede van onze mensen? Is dat ook wat bewoners, cliënten en hun naasten nodig hebben en hadden verwacht? Of ontbreekt het nog ergens aan? Wat zou u willen veranderen, als u het voor het zeggen had? En aan welke ‘knoppen’ kun je eigenlijk draaien binnen een zorgorganisatie?

Cliëntenraad dichtbij
Het zijn typische vragen waar een cliëntenraad zich mee bezig houdt. Dat gebeurt bij Het Baken op meerdere locaties en op diverse niveaus: lokaal in Elburg, Oldebroek, Nunspeet en Hattem, in open en meer gesloten vergaderingen, maar ook centraal. Dat doen we zowel bij het nadenken over nieuwe ontwikkelingen, als bij het terugkijken en feedback geven over de gerealiseerde zorg.

Wat is eigenlijk ‘goede zorg’? Wat verwachten we daar van en wat mogen we helemaal verwachten, gegeven de vaak ernstige fysieke en psychische beperkingen die mensen ervaren. Want we moeten wel realistisch blijven: niemand is blij als de gang naar een verpleeghuis of revalidatiecentrum noodzakelijk is: dan is er heel wat gebeurd en dan is er vaak heel wat nodig, om mensen weer een gevoel van welzijn te geven en – liever nog – wat momenten van geluk te laten ervaren!

Mee denken en mee bouwen
De Cliëntenraden van Het Baken zijn zonder uitzondering blij met de warme en liefdevolle zorg die wordt geboden. Er wordt professioneel gewerkt aan het leveren van een hoge kwaliteit van zorg: veilig en vertrouwd en rekening houdend met de individuele bewoner of cliënt. Vanuit die uitgangssituatie is het geweldig om mee te mogen denken én bouwen aan alle facetten die er zijn aan het verlenen van hoogwaardige zorg, maar belangrijker nog: aan een huis ‘als een thuis’.

Meer weten over de cliëntenraad?
Wilt u ook mee denken en heeft u energie en tijd om u te verdiepen in de wereld van de zorg van nu? Cliënten en bewoners, maar ook mantelzorgers en contactpersonen zijn van harte welkom in onze open vergaderingen, die we enkele keren per jaar organiseren. Ook zijn er regelmatig vacatures voor het lidmaatschap van een lokale en/of centrale cliëntenraad van Het Baken. Er wordt in de regel eens per twee maanden vergaderd.

Vacatures cliëntenraad van Het Baken
Momenteel hebben wij geen vacatures. Heeft u wel belangstelling om lid te worden van onze cliëntenraad? Schroom niet en meld u als kandidaat lid aan via het contactformulier.

Contact
Voor vragen over de cliëntenraad van Zorgverlening Het Baken kunt u mailen naar cliëntenraad@zorgverlening-hetbaken.nl

Bekijk hier de cliëntenraad nieuwsbrief. Hierin stellen we u voor aan onze cliëntenraad en vertellen we wat zij doen en wat ze voor u kunnen betekenen.