Cliënttevredenheid

We horen graag waar we onze zorg nog verder kunnen verbeteren. Daarom voeren we iedere twee jaar een klanttevredenheidsonderzoek uit. Het gaat dan bijvoorbeeld over de maaltijden, de inrichting van de (huis)kamer, hoe we met elkaar omgaan en het vervoer.

Een onafhankelijk bureau voert het onderzoek uit. Het werkt met een gestandaardiseerde methodiek om klantervaringen in de zorg te meten, te analyseren en te rapporteren.

Dit onderzoek is voor het laatst in 2012 uitgevoerd bij alle locaties van Het Baken. De rapporage is te vinden op de site www.kiesbeter.nl.