De Hullen

Wij bieden u een fijne en veilige woonomgeving. Een plek waar u ondanks uw beperkingen en de zorg die nodig is, woont zoals u dat gewend bent en kwaliteit van leven ervaart. Samen met u en uw naasten zoeken we naar een manier van wonen en leven die zo goed mogelijk bij u past, in combinatie met de zorg die u nodig heeft. Daarbij stimuleren en ondersteunen we u om de dingen te blijven doen die u wilt en kunt. Het gaat om uw persoonlijk welbevinden.

Woonzorgcentrum De Hullen biedt psychogeriatrische zorg op drie kleine, beschermde woongemeenschappen, somatische zorg op de community Rustenburg, verpleeghuiszorg op community Schouwenburg en verpleeghuiszorg aan ouderen met geheugenproblematiek op community Oldhorst. Iedere community heeft zes appartementen en een gezamenlijke huiskamer. De locatie heeft een mooie tuin en voor de maaltijden kan er gebruik worden gemaakt van het restaurant.

Cliënten met zorgzwaartepakket ZZP 5, 6, 7 of 8 komen in aanmerking om op deze afdelingen te wonen. Wilt u weten of u in aanmerking komt? Neem dan contact op met ons Cliënt Service Bureau, tel. (088) 258 1009.