Psychogeriatrische zorg

Woonzorgcentrum de Hullen biedt psychogeriatrische zorg op drie kleinschalige, beschermde communities (woongemeenschappen). Per community zijn zes mensen met dementie gehuisvest. Op de community wordt zoveel mogelijk het dagelijks huishoudelijk werk samen met de bewoner en diens mantelzorger gedaan. Zo kan het zijn dat een dochter bijvoorbeeld eens in de week voor alle zes bewoners komt koken of een zoon die samen met zijn vader in de tuin aan het werk is.

De zorgmedewerkers en ondersteunende disciplines zoals onder andere de specialist ouderenzorg en psycholoog, ondersteunen de mantelzorgers met hun professionele kennis van de psychogeriatrische zorg.