De Voord

Bij woonzorgcentrum De Voord bieden wij psychogeriatrische zorg op De Haven waar we kwetsbare ouderen in kleine communities een veilige en vertrouwde woonomgeving bieden. De Vesting biedt een thuis voor ouderen met somatische klachten. Op herstel- en revalidatieafeling De Waard kan men aansterken en revalideren na bijvoorbeeld een ziekenhuisopname. Daarnaast vindt u hier op deze locatie ons Behandel- & Adviescentrum en kan men op De Voord terecht voor Dagbegeleiding als u op zoek bent naar dagstructuur.

Per afdeling zijn er twee of drie huiskamers. Hier kunnen bewoners bijvoorbeeld samen eten, koffiedrinken en elkaar ontmoeten. We zorgen dagelijks voor een veilige en geborgen woonomgeving.