Logopedie

De afdeling logopedie helpt u wanneer u problemen heeft met spraak, met taal of met uw stem. Bijvoorbeeld wanneer u moeite heeft met schrijven, het vinden of uitspreken van de juiste woorden of het begrijpen van gesproken of geschreven taal. Eigenlijk alles wat met communiceren te maken heeft. Ook bij kauw- en slikproblemen kan de logopedist u helpen.

Deze problemen kunnen veroorzaakt zijn door bijvoorbeeld een beroerte of neurologische ziekten. Zoals de ziekte van Parkinson, MS en ALS. U kunt gebruik maken van de specialistische kennis en de onderzoeks- en behandelmaterialen van Het Baken. Er is nauwe samenwerking met de fysiotherapeut, ergotherapeut, psycholoog en diëtist.

De afdeling logopedie heeft de Vrijwillige kwaliteitstoets behaalt. Met het behalen van de toets heeft de afdeling logopedie bevestigd gekregen dat de borging van de kwaliteit van behandelprocessen, producten en diensten rondom de logopedie goed geregeld is. Met de kwaliteit van behandelprocessen wordt bedoeld dat de cliënt actief betrokken wordt bij het opstellen van zijn eigen behandelplan, dat het plan regelmatig wordt geëvalueerd en waar nodig wordt bijgesteld. Daarnaast hebben wij een goede bereikbaarheid en korte wachttijden.