Psychologie

De psycholoog is deskundig op het gebied van menselijk gedrag. Deze kan door middel van onderzoek vaststellen welke gevolgen een hersenbeschadiging (bijvoorbeeld na een CVA) of hersenaandoening (bijvoorbeeld dementie) heeft voor het dagelijks leven. Of andersom: wanneer iemand moeite heeft met bepaalde dingen in het dagelijks leven, dan zal de psycholoog nagaan of dit verklaarbaar is uit een beschadiging of aandoening in de hersenen.

De psycholoog kan ook adviseren omtrent de aard van eventueel verstoorde functies en hoe het beste met bepaalde beperkingen kan worden omgegaan. Daarnaast behandelt de psycholoog cliënten met angst- en/of stemmingsklachten.