Crisisverblijf

Van Crisisverblijf is sprake als opname met spoed nodig is, omdat thuisblijven niet langer verantwoord is. Bijvoorbeeld door het wegvallen van de mantelzorger of het onverwacht erger worden van uw klachten. Uw huisarts heeft samen met u, uw familie en de thuiszorg de beslissing genomen tot een crisisopname.

Bij een crisisopname biedt locatie De Voord van Zorgverlening Het Baken in Elburg u acute opvang. U krijgt verpleging, verzorging en behandeling die u op dat moment nodig heeft.