Eerstelijnsverblijf

Van Eerstelijns verblijf is sprake wanneer u bijvoorbeeld na ontslag uit het ziekenhuis moet aansterken zonder dat er een intensief revalidatie traject noodzakelijk is. Maar ook als uw mantelzorger voor een korte periode de zorg en ondersteuning niet kan verlenen. Of wanneer er in uw situatie een korte verandering in uw gezondheidsomstandigheid is waardoor u even niet in staat bent om zelfstandig te wonen.

In al deze gevallen bent u hier tijdelijk vanuit Eerstelijnsverblijf waarbij het doel is dat u zo snel mogelijk terugkeert naar uw eigen woonomgeving. Hiervoor heeft u een indicatie nodig. De verwijzing naar dit tijdelijk verblijf wordt gedaan door uw huisarts of specialist in het ziekenhuis.