Geriatrische Revalidatie Zorg

Van Geriatrische Revalidatie Zorg is sprake wanneer u bijvoorbeeld na ontslag uit het ziekenhuis niet direct naar huis kunt en eerst een intensief revalidatietraject noodzakelijk is om te herstellen of om te leren gaan met uw beperking. U verblijft tijdelijk op onze herstel- & revalidatieafdeling De Waard waar u deskundig wordt begeleid en gestimuleerd om zoveel mogelijk zelfstandig te oefenen, zodat u zo spoedig mogelijk kunt terugkeren naar uw eigen woonomgeving.

Als u onverhoopt niet meer naar huis kunt, denken wij mee in een passende, nieuwe woonomgeving.