Europees Sociaal Fonds

EU

Anders werken met subsidie Europees Sociaal Fonds

Zorgverlening Het Baken investeert in een toekomstbestendige organisatie. Dat vraagt onder andere om op een andere manier te werken. Vanuit de bedoeling: cliëntgericht. Tijdens dit traject van anders werken, zoeken we naar manieren die passen bij onze organisatie. Zo werken we inmiddels  in kleine zelfstandige teams , zodat de relatie tussen medewerker en klant centraal kan staan. En leren we met elkaar hoe we eigen verantwoordelijkheid nemen (eigenaarschap) om de klant ook daadwerkelijk centraal te kunnen stellen. Bij verschillende initiatieven die bijdragen aan deze omslag, is er ondersteuning vanuit een extern bureau.

Onze inzet bij het project ‘Anders werken’ wordt deels gefinancierd met subsidiegelden van het Europees Sociaal Fonds. De begeleiding van het externe bureau kunnen wij hiermee deels bekostigen. De opstart van het nieuwe middel en overlegorgaan Baken Brede Coalitie (BBC) zorgt er voor dat belangrijke, gezamenlijke thema’s breed besproken worden. Alle medewerkers van onze organisatie kunnen hieraan deelnemen en meepraten en meedenken.