Jaardocument

Via het jaardocument verantwoordt Het Baken zich ieder jaar over de uitvoering van het beleid. Indien u meer wilt lezen, klik dan op een van de onderstaande jaardocumenten.

Jaardocument 2014

Jaardocument 2015