Klachten

Klachten

Zorgverlening Het Baken vindt het belangrijk dat cliënten hun leven kunnen leiden zoals zij zich dat wensen. Wij willen graag met goede zorg mogelijk helpen maken dat cliënten een waardig leven kunnen leiden. Kwaliteit van zorg ontstaat in de samenwerkingsrelatie tussen de cliënt, mantelzorger, vrijwilliger en medewerker. Zorg is mensenwerk en het kan gebeuren dat u of uw naasten vragen hebben of niet tevreden zijn over de wijze waarop wij ons werk doen. Wij willen ons graag verbeteren, en van u horen wat anders of beter zou kunnen. Wilt u proberen dit te bespreken met de betrokken medewerkers, of een andere medewerker, want meestal helpt een gesprek met direct betrokkenen om het probleem op te lossen. Soms kan de community coach helpen om samen een goede oplossing te vinden. Mocht u er samen niet uitkomen dan kunt u de cliëntvertrouwenspersoon van Het Baken inschakelen, of de externe klachtencommissie. In de folder Klachten – Wegwijzer voor cliënten leest u hier meer over. De folder vindt u ook in de folderrekken bij de ingang van onze locaties.

Klik hier voor het klachtenformulier

Klik hier voor Signalis, externe klachtencommissie