Klein Rhijnvis

Wij bieden u een fijne en veilige woonomgeving. Een plek waar u ondanks uw beperkingen en de zorg die nodig is, woont zoals u dat gewend bent en kwaliteit van leven ervaart. Samen met u en uw naasten zoeken we naar een manier van wonen en leven die zo goed mogelijk bij u past, in combinatie met de zorg die u nodig heeft. Daarbij stimuleren en ondersteunen we u om de dingen te blijven doen die u wilt en kunt. Het gaat om uw persoonlijk welbevinden. Uw familieleden, vrienden en kennissen zijn voor u belangrijk. Zij zijn welkom, op elk moment van de dag, en worden betrokken bij de zorg.

Zorgboerderij Klein Rhijnvis biedt in een huiselijke omgeving verpleeghuiszorg aan vijfentwintig beginnend dementerende ouderen. De nadruk ligt op structuur bieden en begeleiden. Iedere bewoner beschikt over een eigen kamer en er vinden op deze locatie afgestemde activiteiten plaats. Ook is er de mogelijkheid om mee te helpen bij het voorbereiden van de maaltijden en andere huishoudelijke taken.

Klein Rhijnvis wordt omringd door een mooi aangelegde tuin waarin men kan wandelen en waar verschillende dieren rondlopen. Zo mogelijk kunnen bewoners meehelpen bij het onderhoud en de verzorging. Minimaal zorgzwaartepakket VV 5 is een vereiste voor opname bij Zorgboerderij Klein Rhijnvis.