Klein Rhijnvis

Zorgboerderij Klein Rhijnvis biedt in een huiselijke omgeving verpleeghuiszorg aan vijfentwintig beginnend dementerende ouderen. De nadruk ligt op structuur bieden en begeleiden. Iedere bewoner beschikt over een eigen kamer en er vinden op deze locatie afgestemde activiteiten plaats. Ook is er de mogelijkheid om mee te helpen bij het voorbereiden van de maaltijden en andere huishoudelijke taken.

Klein Rhijnvis wordt omringd door een mooi aangelegde tuin waarin men kan wandelen en waar verschillende dieren rondlopen. Zo mogelijk kunnen bewoners meehelpen bij het onderhoud en de verzorging. Minimaal zorgzwaartepakket VV 5 is een vereiste voor opname bij Zorgboerderij Klein Rhijnvis.