Kwaliteit

Kwaliteit van de verpleeghuiszorg kent vele woorden. Het is de intrinsieke motivatie van Zorgverlening Het Baken om goed te doen en het goede te doen. Ons streven is dat cliënten een waardig leven kunnen leiden, zodat zij zo lang mogelijk kunnen leven zoals ze dat van huis uit gewend zijn. Het Baken wil in essentie een plek zijn waar het leven doorgaat, ook als ziekte en beperkingen het leven domineren.

Kwaliteit van de verpleeghuiszorg vraagt om compassievol omzien naar elkaar, om liefdevolle aandacht. Van mantelzorgers, vrijwilligers en professionals. Samen geven we invulling aan de wensen en behoeften van cliënten die aangewezen zijn op onze zorg. Kwaliteit van zorg vormt een van de onderdelen van de ‘Ambitiedriehoek’ die we enkele jaren geleden in Het Baken hebben geformuleerd. De driehoek bestaat verder uit ‘medewerkerstevredenheid ’ en ‘compliance met wet- en regelgeving’.

Kwaliteitskader verpleeghuiszorg

In 2017 heeft het Zorginstituut het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vastgesteld, met daarin opgenomen een achttal kwaliteitsthema’s waar zorgaanbieders aan moeten voldoen. Naast het beroep op compliance met wet- en regelgeving, zien we dat het kader aansluit bij onze visie op kwaliteit, op de zaken die we de afgelopen jaren in gang hebben gezet en op onze voornemens voor de komende jaren. Het kader biedt ons de mogelijkheid om de puntjes op de i te zetten.

Lerend netwerk

Om aan leren en verbeteren volgens het kwaliteitskader invulling te geven, hebben Zorgverlening Het Baken, Zonnehuisgroep IJssel-Vecht (Zwolle) en Driezorg (Zwolle) samen een lerend netwerk gevormd, waarbij actieve uitwisseling van kennis, vaardigheden en ervaringen zal  plaats vinden, onder meer door bezoek, consultatie, benchmarking en intervisie.

Kwaliteitsverslag

Openbaarheid en transparantie speelt in het al eerder genoemde  Kwaliteitskader verpleeghuiszorg een voorname rol. In het ‘Kwaliteitsverslag’ geven wij jaarlijks een beeld van de wijze waarop Het Baken gewerkt heeft aan de verschillende onderdelen van het kwaliteitskader.

Klik hier voor ons Kwaliteitsverslag van 2017

Klik hier voor ons Kwaliteitsverslag van 2018

Klik hier voor ons Kwaliteitsverslag van 2019