Mantelzorg

Mantelzorg is onbetaalde zorg door familie, vrienden en bekenden. Deze zorg kan zowel thuis als binnen het zorgcentrum plaatsvinden.

Het Baken betrekt u als mantelzorger zo veel mogelijk bij de zorg. Als naaste heeft u tenslotte al een tijdlang, misschien wel meerdere jaren, gezorgd voor uw partner, voor uw vader of moeder of voor een goede vriend of vriendin. U weet dus goed wat zijn of haar wensen zijn. Het in stand houden van de relatie en het voortzetten van deze zorg, binnen de muren van Het Baken, is van grote betekenis. Voor u beiden veilig en vertrouwd.

We bespreken samen welke zorg en ondersteuning u wilt en kunt blijven bieden. Via lotgenotencontact op familieavonden, informatie- en thema-avonden of gesprekken met de verzorgende ondersteunen we u als mantelzorger.