Missie en visie

Missie
Onder het motto ‘vertrouwd en dichtbij’ leveren wij als regionale instelling zorg aan inwoners van de gemeenten Nunspeet, Elburg, Oldebroek, Hattem, Epe en Heerde. Wij spelen in op de vaak uiteenlopende behoeften van onze cliënten met een breed pakket aan diensten op het gebied van welzijn, wonen, zorg en behandeling. Waar wij dit zelf niet kunnen leveren, zoeken wij actief de samenwerking met andere zorgaanbieders in de regio.

De protestants-christelijke identiteit is een inspiratiebron om het goed en het goede te doen. De ontmoeting tussen cliënten, bewoners en medewerkers zorgt voor betrokkenheid en aandacht voor elkaars welbevinden.

Visie
Wij gaan ervan uit dat ieder mens een uniek, een volwaardig individu is met eigen behoeftes, wensen en verlangens, voortkomend uit een eigen levensbeschouwing. Onze zorgverlening is erop gericht cliënten zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Wanneer dat niet langer mogelijk is, behoudt de cliënt zoveel mogelijk de regie over zijn of haar leven.

In alle gevallen is de vraag van de cliënt leidend bij alles wat wij doen. Mantelzorgers en familie zijn gesprekspartner voor de professionele zorgverleners, om samen het motto ‘vertrouwd en dichtbij’ waar te maken.