Cliëntenvertrouwenspersoon onvrijwillige zorg

Zorgverlening Het Baken vindt het belangrijk dat cliënten hun leven kunnen leiden zoals zij zich dat wensen. Kwaliteit van zorg ontstaat in de samenwerkingsrelatie tussen de cliënt, mantelzorger, vrijwilliger en medewerker. Zorg is mensenwerk en het kan gebeuren dat u of uw naasten vragen hebben of niet tevreden zijn over de wijze waarop wij ons werk doen.

Mocht uw klacht gaan over onvrijwillige zorg (Wet Zorg en Dwang), dan adviseren wij u om contact op te nemen met de cliëntenvertrouwenspersoon, Jeanet de Fluiter. Zij is onafhankelijk en ondersteunt u bij een oplossing. Mevrouw De Fluiter is bereikbaar via e-mail j.defluiter@hetlsr.nl of telefoonnummer: 06-21393305.