Raad van Toezicht

Jaap Kamphorst, voorzitter Raad van Toezicht sinds januari 2020 

Zorgverlening Het Baken draait om mensen. Om de ontmoeting van mens tot mens. Gefundeerd in een protestants-christelijke identiteit staan nabijheid, respect en liefdevolle bejegening centraal in deze ontmoeting.

Deskundige en betrokken medewerkers zijn de kern van de dienstverlening die Het Baken biedt en bepalen of cliënten dit als goed en fijn ervaren. Daar draait het om!

De Raad van Toezicht wil als betrokken team dienstbaar zijn aan Het Baken en bijdragen aan een goed functionerende organisatie. Door te voorzien in goed bestuur, het bestuur met raad terzijde te staan en toezicht te houden op de besturing van de organisatie.

Ik vind het een voorrecht om deze organisatie als voorzitter van de Raad van Toezicht te mogen dienen.

 

Herman Zwart, vicevoorzitter Raad van Toezicht sinds 2014

Als geboren en getogen Elburger voel ik me zeer verbonden met Het Baken. Mijn drijfveer als lid van de Raad van Toezicht is om, vanuit een toezichthoudende positie, een constructieve en positief-kritische bijdrage te leveren aan de doelstellingen van Het Baken. In essentie gaat het hierbij om alle cliënten een menswaardige zorg en uitstekend verblijf te bieden op een van de vestigingen.

Maatwerk leveren door betrokken en professionele medewerkers, het is mooi om hieraan te mogen bijdragen. Met voldoening en trots zie ik hoe Het Baken zich de afgelopen jaren ontwikkeld heeft tot een kwalitatief hoogwaardige verpleeghuisinstelling, waar de wens van de cliënt leidend is.

Als lid van de Raad van Toezicht probeer ik ook goed zicht te houden op de praktijk op de werkvloer, onder meer als lid van de commissie Kwaliteit en Veiligheid en door het afleggen van werkbezoeken.

 

Anne Westerduin, lid Raad van Toezicht sinds 2016

Het Baken is ontstaan vanuit de kerken uit de regio. Een prachtig initiatief waaruit het verlangen blijkt om in eigen omgeving waardig ouder te kunnen worden, voortbordurend op hoe men thuis geleefd en geloofd heeft.

Ook nu wil Het Baken een zorginstelling zijn waar mensen uit de regio zich thuis voelen en kunnen rekenen op kwalitatief hoogwaardige zorg. Daar draag ik als toezichthouder graag aan bij.

 

Jaap van Bennekom, lid Raad van Toezicht sinds oktober 2020

Zorgverlening Het Baken heeft in de omgeving van Elburg, Nunspeet, Oldebroek en Hattem prachtige huizen, met fantastisch personeel en vrijwilligers met waarde(n)volle dienstverlening voor vele cliënten. En om die dienstverlening in stand te houden en waar mogelijk nog passender in te zetten voor het welzijn en thuisvoelen van de cliënten zet ik mij in de rol van intern toezichthouder graag in. Met de primaire focus op de financiële middelen, het vastgoed en de ICT. Maar altijd direct gekoppeld aan het primaire proces: de zorgverlening en dat ingebed in de protestants-christelijke identiteit van Het Baken.

 

Harriët van Veldhuizen-Eshuis, lid Raad van Toezicht sinds oktober 2020

Zorgverlening Het Baken wil een warm thuis bieden voor haar cliënten. Betrokken en professionele medewerkers en vrijwilligers zetten zich dagelijks in voor menswaardige zorg en een verblijf dat door de cliënt als fijn en goed ervaren wordt. Graag draag ik als intern toezichthouder bij aan passende en dienstbare zorgverlening vanuit de protestants-christelijke identiteit. Met de focus op de aandachtsgebieden Kwaliteit en HR en de zorgverlening, door werkbezoeken en constructieve positief kritische gesprekken lever ik graag een bijdrage aan de doelstellingen van Het Baken.

 

Edwin van Hoorn, lid Raad van Toezicht sinds januari 2021

Zorgverlening Het Baken is een zorginstelling waar medewerkers elke dag het verschil maken voor kwetsbare ouderen in hun eigen regio. Geboren, opgegroeid en nog steeds wonend in Hattem, heb ik dit ook in mijn eigen familie mogen ervaren. Het Baken wil alle cliënten menswaardige, kwalitatief hoogwaardige zorg en een uitstekend verblijf bieden op haar vestigingen, vanuit een protestants-christelijke identiteit. Als toezichthouder wil ik daar graag dienstbaar aan zijn. Daarbij ligt mijn focus primair op financiën en bedrijfsvoering, alles ten dienste van de zorgverlening.