Raad van Toezicht

Henk Foekens, voorzitter Raad van Toezicht sinds 2013

 

Triest bericht
Wij hebben het trieste bericht ontvangen van het overlijden van Henk Foekens, onze voorzitter van de raad van toezicht van Zorgverlening Het Baken.

Vanuit diep gevoelde betrokkenheid bij de zorg voor kwetsbare ouderen heeft Henk de afgelopen 7 jaar het voorzitterschap van de raad van toezicht inhoud, en betekenis gegeven.

Het Baken is hem dankbaar, voor zijn wijsheid en warmte. Wij leven mee met zijn familie en geliefden

Silvia Timmer, Raad van Bestuur

Er is veel werk te doen in de ouderenzorg. Dat is dus ook het geval binnen Het Baken. Met de ouderenzorg voel ik mij zeer verbonden. Voor mijn pensionering was ik heel lang bestuurder van een ouderenzorginstelling.

Er zijn voor mij altijd maar een paar punten waar het echt op aankomt: tevredenheid en veilige zorg voor cliënten en streven naar een hoge tevredenheid van medewerkers. Binnen de Raad van Toezicht proberen wij in gesprek met elkaar, de bestuurder en tal van vertegenwoordigers binnen de instelling vorm en inhoud aan te geven. Een paar keer per jaar brengen wij een werkbezoek aan enkele locaties. Altijd weer heel leerzaam voor ons.

 

Herman Zwart, vicevoorzitter Raad van Toezicht sinds 2014

Als geboren en getogen Elburger voel ik me zeer verbonden met Het Baken. Mijn drijfveer als lid van de Raad van Toezicht is om, vanuit een toezichthoudende positie, een constructieve en positief-kritische bijdrage te leveren aan de doelstellingen van Het Baken. In essentie gaat het hierbij om alle cliënten een menswaardige zorg en uitstekend verblijf te bieden op een van de vestigingen. Maatwerk leveren door betrokken en professionele medewerkers, het is mooi om hieraan te mogen bijdragen. Met voldoening en trots zie ik hoe Het Baken zich de afgelopen jaren ontwikkeld heeft tot een kwalitatief hoogwaardige verpleeghuisinstelling, waar de wens van de cliënt leidend is.

Als lid van de Raad van Toezicht probeer ik ook goed zicht te houden op de praktijk op de werkvloer, onder meer als lid van de commissie Kwaliteit en Veiligheid en door het afleggen van werkbezoeken.

 

Ruud van Doorn, lid Raad van Toezicht sinds 2013

Ik ben ruim 40 jaar actief in zorg en welzijn. Ik heb diverse functies bekleed van verpleegkundige, groepswerker, accountmanager en directeur-bestuurder in de gehandicaptenzorg, eerstelijnsgezondheidszorg, ouderenzorg en welzijn.

Mijn drive is opkomen voor wie kwetsbaar is en mensen een kans geven want ieder mens – ongeacht afkomst, leeftijd, sexe, mogelijkheden en beperkingen – verdient een volwaardige plek in onze samenleving. Ik vind het van belang om organisaties zodanig te faciliteren  dat zij zich verbeteren en ervoor te zorgen dat medewerkers het beste uit zichzelf halen.

Een bijzondere uitdaging voor mij is om in een andere rol (lid Raad van Toezicht) waar mogelijk van toegevoegde waarde te zijn. Modern toezicht vraagt anders kijken en vraagt actieve betrokkenheid op gepaste afstand/nabijheid in dialoog met cliënten, medewerkers en vrijwilligers. Graag wil ik meedenken over hoe aan de wensen en behoeftes van cliënten door liefdevolle en aandachtige zorg inhoud kan worden gegeven. Daar bij Zorgverlening Het Baken een steentje aan mogen bijdragen vind ik steeds weer geweldig. Mijn geloof in een liefdevolle God is daarbij leidend.

 

Gert van ’t Hul, lid Raad van Toezicht sinds 2013

Als inwoner uit de regio van  Het Baken vind ik het belangrijk dat ouderenzorg ‘vertrouwd en dichtbij’ geboden kan worden vanuit de protestants-christelijke identiteit. Niet alleen nu maar ook in de toekomst. Het Baken biedt deze zorg. De zorgsector maakt roerige tijden door. Mede daardoor kent het toezichthouden een grote dynamiek. Binnen de Raad van Toezicht zijn financiën en identiteit mijn aandachtsgebieden. Vanuit mijn expertise hecht ik aan een gezonde en solide bedrijfsvoering als basis voor de toekomst. Vanuit mijn overtuiging vind ik het bieden van zorg vanuit de protestants-christelijke identiteit belangrijk om de christelijke waarden die daarin zijn begrepen.

 

Anne Westerduin, lid Raad van Toezicht sinds 2016

Het Baken is ontstaan vanuit de kerken uit de regio. Een prachtig initiatief waaruit het verlangen blijkt om in eigen omgeving waardig ouder te kunnen worden, voortbordurend op hoe men thuis geleefd en geloofd heeft. Ook nu wil Het Baken een zorginstelling zijn waar mensen uit de regio zich thuis voelen en kunnen rekenen op kwalitatief hoogwaardige zorg. Daar draag ik als toezichthouder graag aan bij.