Psychogeriatrische zorg

Op onze afdeling psychogeriatrische zorg De Kluut wonen mensen met een lichte of zware vorm van dementie. Veiligheid en huiselijkheid is voor hen erg belangrijk. Wij stimuleren en ondersteunen de bewoners bij datgene wat ze nog wel kunnen. De begeleiding en de activiteiten zijn gericht op de beleving van de bewoners. Onze dagbestedingscoach helpt bij de invulling van de dagbesteding. Daarnaast bieden onze medewerkers natuurlijk ook medische zorg. Onze specialist ouderengeneeskunde stelt, in overleg met familie, de behandel- en zorgplannen op.

Cliënten met zorgzwaartepakket VV5 of VV7 komen in aanmerking om op deze afdelingen te wonen.