Vrijwilligerswerk

Binnen Zorgverlening Het Baken zijn 380 gemotiveerde vrijwilligers actief. Zij zijn onmisbaar voor onze organisatie. De aanwezigheid van vrijwilligers is van grote invloed op het welzijn en welbevinden van onze cliënten. Mede dankzij hun inzet krijgen bewoners extra aandacht. Ze begeleiden op de afdelingen en doen activiteiten met bewoners, zoals het spelen van een spelletje of ondersteunen bij de maaltijden. Ook zorgen zij ervoor dat de samenleving ‘in huis wordt gehaald’ en dat bewoners daar deel van kunnen blijven uitmaken. Dit maakt dat vrijwilligers voor ons van onschatbare waarde zijn.

De juiste condities

Vrijwilligers maken bij Zorgverlening Het Baken deel uit van de organisatie. Dat betekent dat zij goed worden ondersteund, zodat ze zich volledig kunnen inzetten voor het vrijwilligerswerk. Zij worden begeleid, krijgen een duidelijke taakbeschrijving en een evaluatiegesprek. Gemaakte afspraken worden vastgelegd in een vrijwilligersovereenkomst. Zo weten we wat we van elkaar kunnen verwachten. Want vrijwilligerswerk is wél vrijwillig maar niet vrijblijvend. Daarnaast bieden wij nog een aantal extra faciliteiten, zoals ondersteuning met deskundigheidsbevordering, wordt er een jaarlijkse gezellige vrijwilligersbijeenkomst georganiseerd en is er een eindejaarsattentie.