Logopedie

Niet of niet goed meer kunnen communiceren door problemen met schrijven, lezen, horen, begrijpen, spraak of ademhaling kunnen enorm frustrerend zijn. Maar ook minder kunnen genieten van eten en drinken door slikproblemen zijn veel voorkomende belemmeringen. Onze logopedisten zijn gespecialiseerd in het behandelen van deze hulpvragen.

Waarom logopedie?
De logopedisten van Het Baken onderzoeken, behandelen, begeleiden en adviseren bij problemen op  het gebied van taal, spraak, stem, ademhaling, kauwen en slikken. Bijvoorbeeld wanneer u moeite heeft met schrijven, het vinden of uitspreken van de juiste woorden of het begrijpen van gesproken of geschreven taal. Deze problemen kunnen veroorzaakt worden door een beroerte/CVA of neurologische ziekten zoals Parkinson, MS en ALS. Het kan dus zijn dat u samenwerkt  aan het verbeteren van uw spraak zodat u zich weer zo goed als mogelijk verstaanbaar kunt maken of op een gepaste manier weer kunt eten en drinken zonder u te verslikken. Net waar uw hulpvraag ligt.

Kwaliteit en logopedie
De afdeling logopedie heeft in januari 2015 de Vrijwillige kwaliteitstoets behaalt. Met het behalen van de toets heeft de afdeling logopedie bevestigd gekregen dat de borging van de kwaliteit van behandelprocessen, producten en diensten rondom de logopedie goed geregeld is. Met de kwaliteit van behandelprocessen wordt bedoeld dat de cliënt actief betrokken wordt bij het opstellen van zijn eigen behandelplan, dat het plan regelmatig wordt geëvalueerd en waar nodig wordt bijgesteld. Daarnaast hebben wij een goede bereikbaarheid en korte wachttijden.