Specialist ouderengeneeskunde

De specialist ouderengeneeskunde zorgt ervoor dat u een zo comfortabel en zelfstandig mogelijk leven kunt leiden. Hij begeleidt u op lichamelijk, psychisch en maatschappelijk vlak.

De specialist bekijkt samen met u welke zorg u nodig heeft. Daarnaast geeft hij u (preventief) advies over het functioneren in uw dagelijks leven, om bijvoorbeeld vallen te voorkomen. Ook adviseert hij uw huisarts en verwijst u eventueel door naar een fysio- of ergotherapeut. Wanneer u bij Het Baken verblijft, is de specialist ouderengeneeskunde uw behandelend arts. Als u weer naar huis gaat, valt uw zorg weer onder verantwoording van uw huisarts.