Psychologie

Een psycholoog onderzoekt, behandelt en adviseert bij klachten rondom cognitie, emotie en gedrag. Soms kan het u allemaal teveel worden; u heeft sombere gedachten, geheugenproblemen, angst- of spanningsklachten. De psycholoog brengt uw klachten in kaart en stelt samen met u een behandelplan op.

Voor wie is psychologie bedoeld?
De psycholoog van Het Baken richt zich voornamelijk op ouderen en chronisch zieken met:

  • Stemmingsklachten: bijvoorbeeld mensen met aanhoudende somberheid
  • Angstklachten: bijvoorbeeld mensen die overmatig piekeren
  • Gedragsproblemen bij niet aangeboren hersenletsel: bijvoorbeeld na een CVA, hoe om te gaan met gedragsverandering
  • Cognitieve problemen: bijvoorbeeld hoe om te gaan met geheugenproblemen

 

Wat bieden wij?
Bij aanmelding volgt een eerste gesprek waarin de psycholoog uw klachten verkent. Uw klachten en de daarmee samenhangende factoren worden in kaart gebracht. Samen met u stelt de psycholoog een kortdurend behandelplan op. Als de problematiek een meer intensieve behandeling vereist, kan het voorkomen dat de psycholoog u in overleg met uzelf en de huisarts, doorverwijst naar een andere hulpverlener.