Onze werkwijze

Onze werkwijze en kracht is dat wij, indien nodig, onze kennis multidisciplinair kunnen inzetten, wat betekent dat wij nauw met elkaar samenwerken, informatie met elkaar kunnen uitwisselen en we de behandeling op elkaar kunnen afstemmen zowel binnen als buiten de organisatie. Uiteraard altijd in overleg en met goedkeuring van de cliënt.

Tevens werken we nauw samen met de revalidatieartsen van de Isala Klinieken en bestaan er goede contacten met de orthopedisch  instrumentenmaker en schoenmakers. Bovendien zijn wij aangesloten bij verschillende netwerken zoals het Parkinson Netwerk, CVA-ketenzorg (Harderwijk en Zwolle) en bij de Paramedische Zorggroep Flegel.

Wij behandelen volgens de nieuwste inzichten en we streven dan ook naar “maatwerk”. Ons doel is het behoud van zoveel mogelijk zelfstandigheid en een zo goed mogelijke kwaliteit van leven, zodat de cliënt  zo lang mogelijk prettig thuis kan wonen.

Kwaliteit
De behandelaren binnen ons Behandel- en Adviescentrum hebben kwaliteit hoog in het vaandel staan. We werken volgens de kwaliteitseisen van de beroepsverenigingen. We maken hierbij gebruik van gestandaardiseerde testen en formulieren om uw klachten in kaart te brengen. Het behandelplan stellen wij in overleg met u op, zodat deze nauw aansluit bij uw hulpvraag. Waar mogelijk laten wij onze kwaliteit vrijwillig toetsen door u, via een tevredenheidsonderzoek en door de verzekeraar, via een audit. Op deze wijze willen wij de kwaliteit van uw behandeling ook voor de toekomst waarborgen.