Valpreventie ouderen

Om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen is het belangrijk om goed te kunnen lopen. Valt u regelmatig of maakt u zich zorgen over uw balans, dan is er de mogelijkheid om hier professionele ondersteuning in te krijgen. Binnen Het Baken kunt u terecht voor een éénmalige screening op de valpoli of voor speciale trainingen gericht op het verbeteren van uw balans, spierkracht en het oefenen van valtechnieken.

  • Valpoli; Meer informatie vindt u in onze online folder
  • Trainingen “Vallen Verleden Tijd”

Contact; Voor aanmelding en/ of meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling fysiotherapie locatie “De Voord” via telefoonnummer; 0525-680402.

Trainingen “vallen verleden tijd”

Doelgroep; Mobiele 65-plussers die, bij voorkeur, zelfstandig wonen en minstens 15 minuten zonder hulpmiddel kunnen lopen. Loopt u altijd met een loophulpmiddel of heeft u osteoporose dan overleggen we graag met u hoe de training voor u kan worden aangepast op een aantal punten. Daarnaast mag u geen ernstige beperkingen in inspanning opgelegd hebben gekregen door de specialist en geen ernstige neurologische problemen hebben.

Doelstelling; Het doel is om cursisten om te leren gaan met situaties, die zij dagelijks in en om hun woning tegenkomen en die de kans op vallen kunnen vergroten. Denk hierbij aan losliggende kleedjes, scheve stoeptegels, gladheid en trappen.

Planning; De training duurt totaal 10 weken. Wekelijks wordt er 1,5 uur getraind. Voorafgaand aan de training en bij afsluiting van de 10 lessen zullen uw prestaties worden gemeten aan de hand van balans en looptesten.

Wat gaat u precies trainen ? Tijdens de totale training wordt gewerkt in verschillende oefenvormen. Zo zult u meerdere malen op een hindernis parcours trainen, zal er valtraining gegeven worden op een valmat en zullen er verschillende sport en spel activiteiten plaats vinden. Daarnaast zal er veel informatie worden gegeven om valrisico te verminderen. Hierbij kunt u denken aan informatie op het gebied van voeding door een diëtist, mogelijke woonaanpassingen door een ergotherapeut of begeleiding bij (val)angst door een psycholoog.

Locatie; De cursus “Vallen Verleden Tijd” wordt aangeboden op locatie “De Voord” op afdeling fysiotherapie te Elburg. Docenten; De docenten/ fysiotherapeuten die de trainingen begeleiden zijn speciaal opgeleid hiervoor. De effectiviteit van het valpreventieprogramma “Vallen verleden tijd“ is wetenschappelijk onderzocht door de Sint Maartenskliniek. Uitkomsten hiervan zijn; 46% vermindering van valincidenten, toename van zelfvertrouwen bij deelnemers en afname van valangst. Ook kunnen deelnemers mogelijke gevaren beter herkennen en hier beter mee omgaan. Extra informatie kunt u vinden op: www.vallenverledentijd.nl