Crisisopname

Het kan zijn dat uw naaste op den duur crisisopvang nodig heeft: directe opname in een zorginstelling in de buurt. Bijvoorbeeld omdat hij/zij haar eigen veiligheid of die van zijn/haar omgeving in gevaar brengt. Of er gebeurt iets met u, waardoor u uw naaste plotseling niet meer kunt verzorgen.

Hoe regelt u crisiszorg? 

Bij spoedeisende situaties waarbij nader onderzoek en advies noodzakelijk is voor het stabiliseren van de situatie of het doorbreken van de impasse, bieden wij crisiszorg. Bel direct met de huisarts. De huisarts zal de situatie inschatten en beoordelen of crisisopvang noodzakelijk is.

Zorgverlening Het Baken heeft twee crisisplekken ter beschikking op locatie De Voord in Elburg.

Voor wie is crisisopname?

-Crisisopname is voor mensen waar de mantelzorger acuut uitvalt.
-Als er een WLZ indicatie aanwezig is of kan worden aangevraagd.
-Als er sprake is van acute en permanente verandering.
-Als duidelijke gevaarcriteria aanwezig zijn.
-Wanneer binnen 24 uur intramurale zorg noodzakelijk is.

Vervolgstappen

Tijdens de crisisopname overlegt u met de huisarts en eventueel met familie of andere betrokkenen over de volgende stappen. Kan uw naaste weer terug naar huis of is het nodig een permanente plek in een zorginstelling voor hem/haar te regelen? Misschien heeft u al een zorginstelling gevonden die past bij de wensen van u en uw naaste. U kunt dan, eventueel samen met uw huisarts, proberen te regelen dat uw naaste direct vanuit de crisisopvang kan worden overgeplaatst.

Heeft u zich nog niet georiënteerd op zorglocaties maar lijkt permanente opname van uw naaste de beste oplossing? Dan kunt u de periode van de crisisopvang gebruiken om een geschikt verpleeghuis te zoeken.