Crisisopname

Bij spoedeisende situaties waarbij nader onderzoek en advies noodzakelijk is voor het stabiliseren van de situatie of het doorbreken van de impasse, bieden wij Crisiszorg. Zorgverlening Het Baken heeft twee crisisplekken ter beschikking op locatie De Voord in Elburg.

Voor wie is crisisopname?

  • Crisisopname is voor mensen waar de mantelzorger acuut uitvalt.
  • Als er een WLZ indicatie aanwezig is of kan worden aangevraagd.
  • Als er sprake is van acute en permanente verandering.
  • Als duidelijke gevaarcriteria aanwezig zijn.
  • Wanneer binnen 24 uur intramurale zorg noodzakelijk is.