Dementie

Mensen met ernstige geheugenproblemen, zoals dementie, zijn in goede handen op onze locaties. Dat kan zijn in een kleinschalige verpleegunit of een zorgboerderij van Het Baken. De begeleiding en de activiteiten zijn gericht op de beleving van de bewoners. Zij worden gestimuleerd in en ondersteund bij datgene wat ze nog wel kunnen.

De specialistische arts ouderengeneeskunde van Het Baken stelt, in overleg met familie, de behandel- en zorgplannen op. Ook dit plan gaat uit van de bewoner: zijn of haar beleving staat centraal.

TIP!
Klik hier om een kijkje te nemen op de website van Samen Dementievriendelijk!