Wlz brochure

De Wet langdurige zorg (Wlz) is per 1 januari 2015 ingevoerd en vervangt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). In de brochure “Uw zorg in een AWBZ-instelling” kunt u lezen welke diensten en producten door de Wlz worden vergoed. Op dit moment is deze brochure de meest recente.