Werken bij Help & contact

Algemene informatie 'Informele Zorg'

U hoort de term steeds vaker vallen: informele zorg. Zorg waarin we nóg meer samen met naasten, vrijwilligers, mantelzorgers, familie en het netwerk de zorg voor bewoners en cliënten vormgeven. Informele zorg betekent een verandering van ‘zorgen voor’ naar, ‘samen zorgen dat'. In de praktijk vindt er al best veel informele zorg plaats. Tegelijkertijd, kijkende naar de toekomst, nog niet overal en voldoende. Daar gaan we in 2024 met elkaar aan actiever aan werken. Op deze pagina vind u meer informatie over dit thema: wat het is, de achtergrond, de plannen, de planning, etc. We vullen deze pagina wekelijks aan met nieuwe ontwikkelingen en voortschrijdende inzichten.

Informele zorg in de praktijk

Informele zorg betekent dat ‘informele’ zorggevers en ondersteuners, bijvoorbeeld naasten, vrijwilligers, mantelzorgers, familie meer gaan betekenen in de zorg voor de bewoners en cliënten. We geven nog steeds de best passende zorg die er is. Wel gaan we daarbinnen wie wat doet anders verdelen. Want zorg bestaat uit fysiek, mentaal en sociaal welzijn en heeft daarbinnen allerlei gradaties. Je hebt ten eerste de ‘daar-heb-je-echt-expertise-van-een-opleiding-voor-nodig-zorg'. Maar, ten tweede, ook de zorg die, met hulp, door ervaring, een cursus of goede uitleg onder de knie te krijgen is.

Die eerste vorm zal de zorgmedewerker in overleg met de bewoner en naaste, gewoon blijven doen. Daarin ben is hij/zij onmisbaar. Die tweede vorm van zorg zal meer en meer door een sociaal netwerk van familie, naasten en vrienden om de bewoner en cliënt heen gedaan gaan worden. En door een steeds groter netwerk van mantelzorgers, vrijwilligers, buren, etc. Verbonden aan onze bewoner of cliënt, aan de community of aan ons als Het Baken. Onder coördinatie van ons als zorgmedewerkers maar met wederzijdse betrokkenheid, vertrouwen en respect. Soms is die zorg bij ons, maar meer en meer in de vertrouwde omgeving van thuis, in eigen huis.

Informele zorg in de theorie

Behalve het praktisch anders verdelen van ondersteuning, betekent informele zorg ook een verandering van onze visie op zorg. Zie het onderstaande plaatje wat die visie inhoudt. Dus welke manier van denken en handelen we steeds meer logisch en vanzelfsprekend maken in de zorg.

Wat vraagt het van ons?

Misschien is die visie voor u al heel logisch en vanzelfsprekend. En werkt het voor u en uw naaste al veelal zo. Maar misschien ook nog niet. Het vraagt hoe dan ook verandering. Klein of juist best wel groot. Verandering waarvan u, maar ook de bewoner, zorgmedewerkers, vrijwilliger en mantelzorger misschien nu denkt; maar er verandert al zoveel, hoe dan en wil ik dit wel? Een gedeelte van die zorgen hebben we eerder opgehaald en nemen we mee in alles wat we uitdenken en doen. Dat lees je ook heel duidelijk onderaan in dit bericht terug.

Het vraagt ook tijd: tijd om te wennen aan, maar ook tijd om samen met bewoners, zorgmedewerkers, naasten en het hele netwerk van gemeenten, andere zorgorganisaties, stichtingen en verenigingen, kerken (en zelfs werkgevers) in gesprek te gaan. Om het samen praktisch te maken op elke locatie.

Planning

De werkgroep Informele Zorg is al vanaf 2023 bezig met allerlei voorbereidingen. Zij zoeken allerlei antwoorden op visie en organisatorische vragen en werken hard aan het zo goed mogelijk faciliteren van de transitie. Om te voorkomen dat elke locatie en iedere community voor zich het wiel gaat uitvinden.

Heel 2024 ondersteunt de werkgroep bewoners, zorgmedewerkers, naasten, vrijwilligers, etc. bij het wennen aan deze manier van werken.

Faciliteren

Het is enorm belangrijk dat u en onze zorgmedewerkers zich zo goed mogelijk gefaciliteerd voelt in deze stappen. Daarom denkt de werkgroep al na over veel voorkomende uitdagingen en oplossingen. Denk aan vragen als:

 • Wat is er aan ‘leren en ontwikkelen’ nodig om naasten, vrijwilligers en mantelzorgers zo goed mogelijk uit te rusten voor de taken en verantwoordelijkheden die ze op zich nemen? En hoe regelen we dat dan technisch, juridisch en in de samenwerking?
 • Hoe nemen we bewoners en naasten zo goed mogelijk mee in deze verandering? Wat hebben zij hiervoor nodig?
 • Hoe geven we ruimte aan het vieren, loslaten en afscheid nemen van bepaalde dingen die we altijd deden en door de verandering misschien anders zijn?
 • Wat is er nodig zodat bewoners, vrijwilligers, naasten en misschien ook de zorgmedewerker zich voldoende uitgerust voelt om die nieuwe visie in praktijk te brengen?
 • Welke technologie is er nodig om de bewoner meer eigen regie te geven? Maar ook om de afstemming tussen zorgmedewerker, naasten en vrijwilligers bijvoorbeeld zo goed mogelijk te laten verlopen?
 • Wat betekent deze verplaatsing van zorg dan voor de inhoud van de functies van bijv. medewerkers welzijn? En die van zorgmedewerkers? Welke effect heeft het op de functies van de ondersteunende diensten?
 • Etc.
Daarin zijn de zaken nu en ook straks zeker niet (!) in beton gegoten. Maar richtlijnen en kaders zijn heel belangrijk en fijn om straks met elkaar inhoud te geven aan wat het dan voor een ieder kan gaan betekenen. Stap voor stap zullen we deze kaders en richtlijnen ook gaan delen op o.a. deze pagina.

Meer informatie

Misschien klinkt deze informatie nog steeds wat abstract. Of al zo concreet dat u vragen heeft of (misschien meer dan voorheen) spanning ervaart rondom dit thema en de impact op de bewoner, op uzelf, op de community en zo ook op Het Baken.

Deel dit dan met de zorgmedewerkers van de community waarbij u betrokken bent. Dan kan hij of zij met u meedenken of uw vraag teruggeven aan de werkgroep informele zorg zodat we dit mee kunnen nemen. U bereikt de werkgroep door te mailen naar zorgmanager Riëtte van Heeswijk: rvanheeswijk@zorgverlening-hetbaken.nl.

Verder nemen deel aan de werkgroep:

 • Chris van Tilborg, lid werkgroep namens de CCR
 • Angela de Vos, Coach Welzijn, lid werkgroep en zorgt voor de projectondersteuning
 • Anetta Bijeman, VIG en GVP’ er, lid werkgroep
 • Riëtte van Heeswijk, Manager Locatie De Hullen, Welzijn & Informele Zorg, projecteigenaar informele zorg
 • Stefanie van der Wal / Marloes Jessurun, communicatiespecialisten en lid werkgroep
 • Jennie van den Hoorn / Inge Mijnheer / lona Stouwdam, vertegenwoordiging BAC, lid werkgroep

Veel gestelde vragen

Informele Zorg

Waarom gaan we met informele zorg aan de slag?

De wereld veranderd. Denk aan meer gelijkheid, meer zichtbare diversiteit, langer leven en minder honger. Maar denk ook grote vergrijzing, meer ouderen met een hulpvraag, meer complexe ziekten, meer werkdruk, minder support vanuit de overheid, dingen worden duurder en ga zo maar door.

Ook in de ouderenzorg verandert er daardoor een hoop. Minder leuke dingen zoals hierboven genoemd. Maar ook mooie dingen zoals de shift van medisch gericht zorg naar mens- en relatiegerichte zorg: wat vindt de oudere belangrijk en wanneer heeft hij/zij een fijne dag? Hoe leidt hij/zij het leven zoals hij/zij dat wil? Welke mensen uit het netwerk maken daar vanzelfsprekend onderdeel van uit? Dan heb je het niet meer over ‘zorgen voor’ maar over ‘samen zorgen dat’.

In ons dagelijks werk zijn er al tal van initiatieven waarin we zien dat de zorg zich aanpast aan die nieuwe realiteit. Denk aan huiskamerprojecten opgezet door naasten, denk aan dat oude en chronisch zieke mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen, vooral mogelijk mede dankzij hulp van partner, familie, vrienden, buren, kerkgemeenschap en vrijwilligers en ondersteund door technische en digitale hulpmiddelen. Wat zijn er al veel goede dingen gaande waarin mantelzorgers, familie, vrienden, medewerkers, naasten en vrijwilligers vanzelfsprekend (samen)werken aan het welzijn van bewoners.

Toch mag en moet die manier van werken nog veel meer ingebed worden in de zorg. Maar ook in de maatschappij: bij die oudere, naaste en het netwerk van de oudere die nu nog geen zorg ontvangt maar binnenkort misschien wel. Maar ook bij buren, vrienden, overheden, verenigingen, organisaties in ons netwerk. En daar gaan we de komende tijd in een hoger tempo mee bezig. Binnen Het Baken en buiten, in de wereld om ons heen.

Cookie-instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!