Een cliënt in de buitenlucht
Een cliënt buiten met zijn verzorger, familie of kennis

Vertrouwd en dichtbij

Het Baken is een regionale zorginstelling die vanuit het motto ‘vertrouwd en dichtbij’ kwalitatief goede zorg verleent aan inwoners van de gemeenten
Nunspeet, Elburg, Oldebroek, Hattem, Epe en Heerde.

Wij spelen in op de vaak uiteenlopende behoeften van onze cliënten door een breed pakket van zorg- en dienstverlening. Waar wij dit zelf niet kunnen
leveren, zoeken wij actief de samenwerking met andere zorgaanbieders in de regio. Vanuit een protestants-christelijke identiteit bieden wij met accent ruimte en aandacht voor ieders persoonlijke behoefte aan zingeving en levensbeschouwing.

CONTACT
BEL OF MAIL:

CLIENT SERVICE BUREAU
(0525) 637 442
CSB@ZORGVERLENING-HETBAKEN.NL

WE VERWIJZEN U GRAAG DOOR NAAR ONZE SPECIALISTEN VOOR ADVIES EN EEN GESPREK OP MAAT.

 
 

Veilig & Vertrouwd: dat maken we samen mogelijk!

Ondanks de liefdevolle zorg en persoonlijke aandacht is voor velen een verpleeghuis een plek waar je liever niet wilt zijn. Pas als het thuis echt niet meer gaat komt verhuizing naar een verpleeghuis in beeld. Wat we in Het Baken willen laten zien is dat het leven doorgaat, ook ná verhuizing. Dit betekent niet dat het leven in een

lees meer >>
  • Expositie in Zorgverlening Het Baken te Elburg

    Tot 5 september hangen er schilderijen in de gangen van het verpleeghuis van Chris Dijkhuizen ...

    lees meer >>

  • Met onze kennis van dementie zit het wel goed

    Zorgverlening Het Baken biedt een thuis aan ouderen die door onder andere dementie niet meer z...

    lees meer >>