Vertrouwd en dichtbij

Het Baken is een regionale zorginstelling die vanuit het motto ‘vertrouwd en dichtbij’ kwalitatief goede zorg verleent aan inwoners van de gemeenten
Nunspeet, Elburg, Oldebroek, Hattem, Epe en Heerde.

Wij spelen in op de vaak uiteenlopende behoeften van onze cliënten door een breed pakket van zorg- en dienstverlening. Waar wij dit zelf niet kunnen
leveren, zoeken wij actief de samenwerking met andere zorgaanbieders in de regio. Vanuit een protestants-christelijke identiteit bieden wij met accent ruimte en aandacht voor ieders persoonlijke behoefte aan zingeving en levensbeschouwing.

CONTACT
BEL OF MAIL:

CLIENT SERVICE BUREAU
(0525) 745 353
CSB@ZORGVERLENING-HETBAKEN.NL

WE VERWIJZEN U GRAAG DOOR NAAR ONZE SPECIALISTEN VOOR ADVIES EN EEN GESPREK OP MAAT.

 
 

Expositie Johan Broekhuis en Jessica Lelieveld

Tot 6 mei 2018 exposeert Johan Broekhuis uit Hattemerbroek in woonzorgcentrum De Voord. Johan tekent en schildert al zijn hele leven. Op zijn tiende vroeg hij al advies aan kunstenaar Pel die ook in Hattemerbroek woont. Zijn voorliefde gaat uit naar het schilderen van stillevens, bloemen en landschappen. Inspiratie hiervoor doet hij

lees meer >>
  • Lokale ondernemer en verwanten brengen geld bijeen voor BelevenisTafel bewoners De Voord

    ELBURG – Spelletjes doen, liedjes luisteren, eigen foto’s en filmpjes bekijken. De bewoner...

    lees meer >>

  • Expositie Joy Achter de Molen-Winter

    Tot eind februari exposeert Joy Achter de Molen-Winter in woonzorgcentrum De Voord. Belangrijk...

    lees meer >>