Vertrouwd en dichtbij

Het Baken is een regionale zorginstelling die vanuit het motto ‘vertrouwd en dichtbij’ kwalitatief goede zorg verleent aan inwoners van de gemeenten
Nunspeet, Elburg, Oldebroek, Hattem, Epe en Heerde.

Wij spelen in op de vaak uiteenlopende behoeften van onze cliënten door een breed pakket van zorg- en dienstverlening. Waar wij dit zelf niet kunnen
leveren, zoeken wij actief de samenwerking met andere zorgaanbieders in de regio. Vanuit een protestants-christelijke identiteit bieden wij met accent ruimte en aandacht voor ieders persoonlijke behoefte aan zingeving en levensbeschouwing.

CONTACT
BEL OF MAIL:

CLIENT SERVICE BUREAU
(0525) 637 442
CSB@ZORGVERLENING-HETBAKEN.NL

WE VERWIJZEN U GRAAG DOOR NAAR ONZE SPECIALISTEN VOOR ADVIES EN EEN GESPREK OP MAAT.

 
 

Fotoclub Nunspeet exposeert bij Zorgverlening Het Baken, locatie De Voord.

De fotoclub Nunspeet bestaat uit een twintigtal enthousiaste amateurfotografen die zich bezig houden met allerlei vormen van fotografie. In de afgelopen periode is o.a. aandacht besteed aan portretfotografie,  fotograferen in donkere omstandigheden en contemplatieve fotografie. Over dit laatste onderwerp is een expositie ingericht

lees meer >>
  • Samenwerking Het Baken en Philadelphia dankzij succes uitgebreid

    CLIENTMEDEWERKERS AAN DE SLAG OP DE VOORD IN ELBURG Op 14...

    lees meer >>

  • Wereld Ergotherapie dag 27 oktober 2016

    Ergotherapie biedt houvast! Door de vergrijzing komen elk jaar meer 55-plu...

    lees meer >>