Een cliënt in de buitenlucht
Een cliënt buiten met zijn verzorger, familie of kennis

Vertrouwd en dichtbij

Het Baken is een regionale zorginstelling die vanuit het motto ‘vertrouwd en dichtbij’ kwalitatief goede zorg verleent aan inwoners van de gemeenten
Nunspeet, Elburg, Oldebroek, Hattem, Epe en Heerde.

Wij spelen in op de vaak uiteenlopende behoeften van onze cliënten door een breed pakket van zorg- en dienstverlening. Waar wij dit zelf niet kunnen
leveren, zoeken wij actief de samenwerking met andere zorgaanbieders in de regio. Vanuit een protestants-christelijke identiteit bieden wij met accent ruimte en aandacht voor ieders persoonlijke behoefte aan zingeving en levensbeschouwing.

CONTACT
BEL OF MAIL:

CLIENT SERVICE BUREAU
(0525) 637 442
CSB@ZORGVERLENING-HETBAKEN.NL

WE VERWIJZEN U GRAAG DOOR NAAR ONZE SPECIALISTEN VOOR ADVIES EN EEN GESPREK OP MAAT.

 
 

Expositie bij Zorgverlening Het Baken, locatie De Voord

Schildergroep ‘De Vrijheid’ uit Elburg (20 personen) exposeert voor het eerst in De Voord te Elburg. De schildergroep bestaat ruim 25 jaar en komt in de wintermaanden meestal eens per week bij elkaar om te schilderen, onder begeleiding van Gerard ter Horst. Het zijn voornamelijk landschappen en dieren, maar ook bloemen,

lees meer >>
  • Ook logopedisten Het Baken vragen aandacht voor slikproblemen tijdens Dag van de Logopedie.

    Niet naar een verjaardagsfeestje durven, omdat je bang bent dat je je in een stukje ta...

    lees meer >>

  • Interviewteams vragen bewoners Het Baken naar hun mening

    Wij hechten veel waarde aan de mening van onze bewoners en hun naasten over de kwalite...

    lees meer >>