Vertrouwd en dichtbij

Het Baken is een regionale zorginstelling die vanuit het motto ‘vertrouwd en dichtbij’ kwalitatief goede zorg verleent aan inwoners van de gemeenten
Nunspeet, Elburg, Oldebroek, Hattem, Epe en Heerde.

Wij spelen in op de vaak uiteenlopende behoeften van onze cliënten door een breed pakket van zorg- en dienstverlening. Waar wij dit zelf niet kunnen
leveren, zoeken wij actief de samenwerking met andere zorgaanbieders in de regio. Vanuit een protestants-christelijke identiteit bieden wij met accent ruimte en aandacht voor ieders persoonlijke behoefte aan zingeving en levensbeschouwing.

CONTACT
BEL OF MAIL:

CLIENT SERVICE BUREAU
(0525) 637 442
CSB@ZORGVERLENING-HETBAKEN.NL

WE VERWIJZEN U GRAAG DOOR NAAR ONZE SPECIALISTEN VOOR ADVIES EN EEN GESPREK OP MAAT.

 
 

Interviewteams vragen bewoners Het Baken naar hun mening

Wij hechten veel waarde aan de mening van onze bewoners en hun naasten over de kwaliteit van zorg die wij leveren. Op www.zorgkaartnederland.nl kan men deze mening anoniem geven. Omdat het niet voor iedereen even makkelijk is dit online in te

lees meer >>
  • Recente ontwikkelingen

    Met dit Magazine van Zorginstituut Nederland krijgt u een mooi inkijkje in de recente ontwikke...

    lees meer >>

  • Fotoclub Nunspeet exposeert bij Zorgverlening Het Baken, locatie De Voord.

    De fotoclub Nunspeet bestaat uit een twintigtal enthousiaste amateurfotografen die zich bezig ...

    lees meer >>